Dům fotografie vystavuje téměř neznámý soubor fotografií Josefa Sudka z roku 1945

Dům fotografie vystavuje téměř neznámý soubor fotografií Josefa Sudka z roku 1945 

Výstava s názvem Topografie sutin představuje dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka z roku 1945, zobrazující Prahu poničenou událostmi druhé světové války. V Domě fotografie je k vidění od 22. května do 19. srpna.

Soubor vystavených fotografií reflektuje dvě události roku 1945: následky zmýleného náletu spojeneckých vojsk původně mířících 14. února 1945 na Drážďany, který zasáhl především pražské Nové Město a Pražské povstání na začátku května téhož roku, při němž byla v bojích v historickém centru Prahy poškozena řada budov.

Sudkův soubor “Zbořená Praha”, čítající v dochovaných negativech necelé čtyři stovky snímků, vznikl nejspíše na zakázku pro nakladatele Václava Poláčka, u kterého posléze vyšel pouze v nekvalitním tiskovém provedení Pražského kalendáře 1946 s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 a s doprovodným textem historika umění Zdeňka Wirtha. Výstava představuje jak Sudkovy snímky zahrnuté v tomto kalendáři, tak i některé písemné dokumenty týkající se zakázky a další početné, dosud nepublikované, fotografie. Mnohé z nich vznikly nejspíše pouze ze Sudkova osobního zaujetí námětem.

Kalendář obsahoval několik obsáhlejších tematických skupin fotografií - sutiny Emauzského kláštera, poškozeného v únoru 1945, protektorátní skladiště kovových soch a zvonů čekajících na roztavení pro válečné účely v areálu u holešovického přístavu na Maninách, poškozené Staroměstské náměstí a radnici při bojích 5. - 8. května a nejrůznější válečná opatření, například preventivní obezdění, které mělo chránit památky před leteckými útoky, či protipožární nádrže vznikající na mnohých pražských veřejných prostranstvích. Výstava v Domě fotografie se těchto tematických celků drží, najdeme zde však i fotografie z dalších míst poničených válečnými událostmi.

Zkáze Emauz se Sudek věnoval (na rozdíl od mnoha jiných fotografů, kteří ji zachytili bezprostředně po náletu) pravděpodobně až později v květnu či ve druhé polovině roku 1945 a jeho fotografie tak mají spíše umělecký charakter. Oproti tomu se Sudkovy snímky obyvatel Prahy, kteří přihlížejí ruinám historického centra v prvních dnech míru, blíží k, pro něj netypické, reportážní fotografii.

Vystavené fotografie zahrnují jak autorské pozitivy, nově objevené v některých sbírkách, především v Archivu hlavního města Prahy a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, tak nové printy z originálních negativů, uložených v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., jež zhotovil fotograf Vlado Bohdan. Vedle prací Josefa Sudka je představen soubor fotografií stejného námětu od jiných fotografů, i autorsky neoznačené snímky z archivů několika paměťových institucí.

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program zahrnující její komentované prohlídky, tematické procházky Prahou po místech, která Josef Sudek v roce 1945 fotografoval, workshop výroby newprintů či výtvarné workshopy.

Stejnojmenná putovní verze výstavy, která probíhá ve spolupráci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. s Českými centry, je od počátku roku 2018 postupně představována v několika evropských městech.

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Fotografie k článku

Mohlo by se ti líbit...

Dům fotografie nabízí i další akce

Umělci:

Místo konání: Dům fotografie

Další novinky z umění

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!