Noc kostelů otevře pražské architektonické skvosty

Noc kostelů otevře pražské architektonické skvosty 

Pražská Noc kostelů, která se letos uskuteční v náhradním termínu v pátek 12. června, otevře 126 kostelů a kaplí. V našem výběru jsme se zaměřili na ty nejzajímavější po architektonické stránce. Dáte přednost starobylým kamenným kostelům, karpatskému dřevěnému, secesi nebo neobvyklým malbám v beuronském stylu?

Kostel Panny Marie pod řetězem

V samém středu města naleznete kostel Panny Marie pod řetězem, který patří nejen mezi nejstarší, ale i nejpozoruhodnější sakrální památky naší vlasti. Kostel býval centrem opevněného útvaru komendy řádu johanitů (Maltézských rytířů) u předmostí bývalého Juditina mostu. Založil ho český král Vladislav II. v roce 1169 jako první johanitskou komendu v Čechách a řádu daroval i okolní pozemky včetně západní části Kampy. 

Původně románský kostel byl v polovině 14. století goticky přestavěn, v letech 1640-60 pak zbarokizován podle projektu slavného italského architekta Carla Luraga. Dnes zde najdete dvě typické věže s nádvořím a vlastním kostelem, jehož interiér i exteriér nese řadu symbolů řádu Maltézských rytířů. V rámci Noci kostelů sem můžete zavítat od 18:00 do 22:30 hodin.

Kostel Panny Marie pod řetězem. Foto: VitVit, CC BY-SA 4.0

Kostel sv. Petra, Petrská čtvrť

K nejstarším pražským kostelům patří i pozoruhodný kamenný kostel sv. Petra, který byl postaven ve druhé polovině 12. století jako románská bazilika s dodnes dochovaným, goticky přestavěným, dvouvěžovým průčelím. Kostel sloužil rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v letech 1874-1879 byl puristicky regotizován architektem Josefem Mockerem. 

Při jedné z přestaveb byla ke kostelu přistavěna i samostatně stojící zvonice, kterou si v rámci letošní Noci kostelů můžete prohlédnout od 18:00 do 22:00 hodin. V samotném kostele proběhnou komentované prohlídky, koncerty, výstava historických mešních rouch i program pro děti.

Kostel sv. Petra. Foto: VitVit, CC BY-SA 4.0

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Vyšehrad

Na Vyšehradě můžete kromě známé baziliky sv. Petra a Pavla a rotundy sv. Martina objevit i málo známý kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Do dnešních dnů se z něho dochoval pouze interiér skrytý v útrobách náspu opevnění za kaplí Panny Marie Šancovské.

Kostel v podobě dvoulodní stavby s příkrou gotickou střechou byl pravděpodobně vybudován během výstavby Vyšehradu za Karla IV. Později, v době vzniku vyšehradského opevnění v polovině 17. století, byl začleněn do pevnostního valu.

V rámci Noci kostelů nezapomeňte na Vyšehradě navštívit ani jeho nejstarší prostory v podobě pozůstatků předrománského kostela sv. Vavřince, na jehož virtuální prohlídku se podívejte zde.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Foto: archiv Noci kostelů

Kostel sv. Michala, zahrada Kinských

Ve smíchovské zahradě Kinských se ukrývá celodřevěná stavba karpatského kostelíka, jenž byl do Prahy přemístěn v roce 1929 při příležitosti oslavy 10. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu po první světové válce.

Kostel byl celý rozebrán a přestěhován do Prahy z vesnice Medvědovce v blízkosti Mukačeva na dnešní slovensko-ukrajinské hranici v Karpatech. Úplně původně ale pochází z obce Velké Loučky.

V rámci Noci kostelů se vám jeho interiér s pravoslavnými ikonami otevře od 19:00 do 22:00 hodin. Chybět nebude komentovaná prohlídka, ukázka techniky ikonopisectví, diskuze s návštěvníky a občerstvení. Za prohlídku však stojí i celý areál zahrady Kinských, jejímiž zajímavosti vás provede náš výlet.

Kostel sv. Michala. Foto: Jerzy Strzelecki, CC BY-SA 3.0

Kostel sv. Gabriela

Na Smíchově si rozhodně nezapomeňte prohlédnout ani nedaleký bývalý klášter s kostelem sv. Gabriela vyzdobený nádhernými malbami v neobvyklém beuronském stylu čerpajícím z egyptské, byzantské, řecké a raně křesťanské ikonografie.

Kostel sv. Gabriela byl prvním ženským klášterem Beuronské kongregace – zakladatelská skupina jedenácti benediktinských sester sem přišla roku 1889 z kláštera Nonnberg v Salzburgu. Návrh na jeho výmalbu pochází od zakladatele beuronského umění Petera Desideriuse Lenze, který nadané sestry v jejich klášterním ateliéru malby i vyučoval.

Kostel sv. Gabriela. Foto: archiv Noci kostelů

Kostel sv. Vojtěcha, Libeň

Kostel sv. Vojtěcha v pražské Libni je jedinečnou ukázkou secesní sakrální architektury z počátku 20. století. Vaší pozornosti by neměly uniknout četné dřevěné dekorativní i architektonické prvky a výmalba v duchu secesních rostlinných motivů v jeho interiéru. Během Noci kostelů se zde můžete od 18:00 do 21:45 hodin zúčastnit povídání o kostele či se zaposlouchat do varhanních koncertů.

Kostel sv. Vojtěcha. Foto ŠJů, CC BY-SA 3.0

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlín

Také novorománská bazilika sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí je známá svou unikátní výzdobou. Kromě komentovaných prohlídek kostela začínajících ve 20:00 a 21:00 hodin máte v rámci Noci kostelů od 18:15 do 21:30 hodin jedinečnou možnost vystoupat do jedné z věží. Těsně před půlnocí kostel rozezní Svatováclavský chorál.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Foto: VitVit, CC BY-SA 4.0

Kostel sv. Ludmily, náměstí Míru

Nepřehlédnutelnou dominantou pražského náměstí Míru je monumentální kostel sv. Ludmily postavený koncem 19. století v novogotickém stylu. Jeho interiér vás zaujme nádhernými vitrážovými okny, jejichž hra světel zaplňuje celou stavbu neobvyklou barevností, i nástěnnými malbami s českými patrony a medailony světců. 

Na výzdobě chrámu se podíleli slavní umělci  –⁠ sochaři Josef Václav Myslbek, Antonín Procházka či malíři Josef Čapek a František Ženíšek. Kostel můžete navštívit od 19:30 do 22:00 hodin, během večera zazní přednáška o sv. Ludmile, příběhy ze života či recitál duchovních písní.

Kostel sv. Ludmily. Foto: Ignaz Wiradi, CC BY-SA 3.0

Kompletní seznam svatostánků, které se v Praze během letošní Noci kostelů otevřou naleznete zde

Úvodní toto: kostel Panny Marie pod řetězem, Ondřej Kořínek, CC BY-SA 3.0

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Mohlo by se ti líbit...

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!