Český ráj - novinky sezony 2013

Český ráj - novinky sezony 2013

Sdílej:Sdílet na FBTweetnoutS  Ohodnoť


Kromě již klasické nabídky skalních měst, romantických údolí, rozhledových míst, hradů, zámků, muzeí, husté sítě značených pěších tras a cyklotras je pro návštěvníky na letošní turistickou sezonu připravena široká nabídka programů, netradičních prohlídek měst, hradů a zámků, rukodělných dílen a dalších akcí. Tuto barevnou paletu zážitků pro Vás připravili provozovatelé turistických cílů a služeb. Sdružení Český ráj usiluje o provázanost turistické nabídky a o její efektivní propagaci jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Hlavním sloganem reklamní kampaně je „Český ráj – nechte se unést…“

V propagaci se Sdružení Český ráj zaměřuje především na rodiny s dětmi (pohádková dovolená…), na návštěvníky se zájmem o poznávací turistiku (Český ráj – zpátky k přírodě…, Český ráj - po stopách času…), venkovskou turistiku (Český ráj – krajina s tradicí…) a na návštěvníky, kteří chtějí trávit dovolenou aktivně (Český ráj – relaxuj aktivně…). Nově je připravována i nabídka pro osoby se sníženou pohyblivostí Český ráj bez bariér.

Tato struktura turistické nabídky je prezentována v propagačních materiálech (např. Katalog Dovolená v Českém ráji, image katalog, Mapa turistických cílů Český ráj) a především na oficiálních internetových stránkách turistického regionu Český ráj – www.cesky-raj.info, které obsahují celkem šest jazykových mutací.

Sdružení Český ráj se dlouhodobě zaměřuje v propagaci Českého ráje na cílovou skupinu rodin s dětmi - Český ráj dětem. Právě na tuto cílovou skupinu bude v následujícím období zaměřena i reklamní kampaň, na které bude SČR spolupracovat s agenturou CzechTourism. Na internetových stránkách www.ceskyrajdetem.info, které nyní procházejí přestavbou, děti určitě zaujmou interaktivní herní prvky (omalovánky, puzzle atd.).  Návštěvníci zde najdou aktuální informace o putování Za pověstmi Českého ráje (motivační hra pro malé návštěvníky), nově informace o putování Za filmem a pohádkou do Českého ráje (přehled filmových míst a filmů, tipy na pěší a cyklistické výlety atd.) a přehled široké nabídky programů na hradech, zámcích, v muzeích a dalších objektech. Řada z těchto nabídek patří mezi horké novinky a určitě příjemně překvapí dětského návštěvníka. Patří k nim např.:

 • Na pohádkovém Hradu a zámku Staré Hrady jsou tři ze čtyř prohlídkových okruhů ryze pohádkové. Čtvrtý okruh představuje dětem i dospělým „Jak se žilo za císaře pána“. Během prázdnin zde každou středu a neděli najdete Pohádkové rejdiště (soutěže, hry a překvapení s princeznami, vílami, čarodějnicemi, čertenicemi a čaroceznami) a každou sobotu se zde můžete zúčastnit akce Templáři na Hradě.
 • Na zámku Dětenice můžete o prázdninách zažít Strašidelné soboty a každou neděli netradiční prohlídky zámku pod názvem „Pohádka o nepravé princezně“.
 • Symbolem pohádky v Českém ráji je město Jičín.  Festival Jičín – město pohádky se v letošním roce koná 11. – 15. září. A tématem letošního ročníku je Kolo, kolo mlýnský. I proto připravili organizátoři od dubna do srpna organizované výlety s průvodcem „S krajánkem za mlýny Jičínska“ (krajanek.pohadka.cz). Vedle Rumcajsovy ševcovny, Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře v Jičíně a Regionálního Muzea a galerie Jičín – Muzeum hry (interaktivní prohlídky, rukodělné dílny k výstavám a akcím, v roce 2013 výstava Trpaslík a jeho svět, Ondřej Sekora přírodovědcem atd.). Během prázdnin pak můžete v rámci Prodloužených víkendů vždy v pátek navštívit čajovnu a hernu na nádvoří Valdštejnova zámku, v sobotu zajít na Pohádky v Koštofranku a v neděli se zúčastnit zábavného odpoledne Osvěžení na koupališti Kníže. V Jičíně během turistické sezóny můžete potkat na ulici i Rumcajse a Manku.
 • Každou neděli během prázdnin se konají již tradiční Nedělní pohádková dopoledne na zámku a v muzeu Mnichovo Hradiště „Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří“. Jedná se o dětské prohlídky zámeckých interiérů s průvodcem v dobovém kostýmu, dále o prohlídku muzea a výstavy Z pohádky do pohádky a loutkové představení Divadla z Půdy.
 • Na hradě Valdštejn jsou pro návštěvníky připraveny čtvrteční prohlídky hradu s loupeživým rytířem Šofem nebo princeznou. Dále zde děti najdou rukodělnou dílničku. Kostýmované prohlídky a řada víkendových akcí zaujmou nejen dětského návštěvníka, ale i dospělé.
 • Na zámku Sychrov se během prázdnin denně konají zkrácené prohlídky pro děti s princeznou. Ve sklepení zámku najdete celoroční výstavu pohádkových bytostí „Pohádkové srdce Evropy“. V prostoru bývalé zámecké konírny se nachází výstava „TECHNOPOLIS“ (interaktivní výstava je zaměřena na vědu a technologie 2. poloviny 19. století a začátku 20. století). Pro děti jsou dále připraveny během roku příležitostné pohádky v zámeckých interiérech či akce v zámeckém parku.
 • Na hradu Kost jsou pro dětské návštěvníky nově připraveny zkrácené prohlídky a můžete se zde zúčastnit prohlídky 13. komnata kata Heřmana.
 • Děti se rády vracejí do volnočasového areálu Šťastná země, kde kromě dětských hřišť, průlezek a trampolíny mohou objevit i naučnou stezku Prožitkový geopark. Každou sobotu se mohou účastnit Tvůrčí dílny a soutěží atd.
 • V Mladé Boleslavi je připraven pro děti dětský okruh Metalová stezka. K tradičním cílům patří Minizoo a zahrada DDM Mladá Boleslav, městský palác Templ s interaktivními programy či muzejní herna v Mladoboleslavském muzeu. A zcela určitě nejen kluci a tátové budou nadšeni z nové expozice Škoda Muzeum. Každý čtvrtek o prázdninách jsou pro děti připraveny Speciální zlevněné prohlídky ve Škoda Muzeu Mladá Boleslav.  
 • Na řadě míst jsou připraveny rukodělné dílny pro malé i velké. Každou sobotu se konají Tvůrčí dílny ve Sklářské škole v Železném Brodě a Řemeslné soboty v Jíloveckých roubenkách v Semilech. Zde uvidíte ukázky řemesel podkrkonošských tvůrců a můžete si sami vyzkoušet postup. V Muzeu Českého ráje v Turnově v Kamenářském domě si můžete vyzkoušet rýžování granátů či si ve šperkařsko-granátové dílně vyrobit šperk. Uvidíte zde i ukázky broušení drahých kamenů. 
 • V Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech se připravuje řada výstav, které budou doplněny i výtvarnými dílnami. Např. Elán, nůžky, papír aneb kouzelný svět papíru (výstava a výtvarná dílna), Půda plná hraček.
 • Každou neděli můžete v Dolánkách u Turnova zhlédnout  pohádky - Loutkáři dětem na Dlaskově statku.
 • Pohádky uvidíte i každý druhý čtvrtek na Bělišti v Železném Brodě.
 • Nenechte si ujít letní jízdy parním vlakem s loutkovým divadelním představením.
 • Na vycházku se vydejte po Rumcajsově nebo Cipískově stezce nebo si užijte interaktivní Lesní naučnou stezku v Sedmihorkách. Velkým zážitkem bude i bludiště v Besedických skalách nebo romantické Prachovské skály a další skalní města.
 • K tradičním cílům patří Výletní areál v Pěnčíně, Muzeum panenek a medvídků v Troskovicích a Muzeum panenek v Rovensku p. Tr., Muzeum přírody Český ráj na Prachově (mini botanická zahrada, exkurze, noční pozorování živočichů, soutěže).

Z další nabídky si určitě vyberou nejen děti, ale především dospělí.
Pro milovníky starých časů se v regionu koná řada Středověkých programů.

 • Na zámku Dětenice se o prázdninách každou sobotu a neděli konají Letní rytířské turnaje. Vyhledávaným cílem je i středověká krčma a středověký hotel či prohlídka tamního pivovaru.
 • Středověké programy najde návštěvník i na zámku Hrubá Skála (sobota, neděle).
 • Na hradu Kost se během prázdnin každý den konají „Rytířské turnaje pod hradem Kost“.
 • A na Hradu a zámku Staré Hrady každou sobotu ochutnáte středověk všemi smysly - Templáři na Hradě - Hrad a zámek Staré Hrady (rytířské souboje, hudba, ohně, řemesla, pokrmy, soutěže, hry, zábava a překvapení pro děti i dospělé).

Jedna z nejznámějších osobností regionu je Albrecht z Valdštejna. Této osobnosti a především turistické nabídce s ní spojené jsou věnovány samostatné internetové stránky www.albrechtzvaldstejna.cz. Můžete se vydat na putování Po stopách Albrechta z Valdštejna (motivační hra) po místech a objektech, kde Albrecht z Valdštejna působil. Na řadě akcí a turistických cílů se s touto postavou můžete i „osobně“ potkat.

 • V letní sezoně se budou konat komentované prohlídky Valdštejnova zámku v Jičíně (čtvrtek, pátek s Albrechtem z Valdštejna).
 • Každý pátek se v kostele sv. Jakuba Většího budou konat benefiční koncerty a každý pátek a sobotu zde budou probíhat komentované prohlídky.
 • V areálu Valdštejnské lodžie kromě interaktivní expozice a řady kulturních pořadů můžete každý čtvrteční večer navštívit Večery hudební poezie a letní tyátry.
 • Na hradě Valdštejn je možno se účastnit Prohlídek hradu s vévodou Albrechtem z Valdštejna a jeho sekretářem.
 • Na zámku v Mnichově Hradišti jsou pořádány Zahradní slavnosti k poctě Albrechta z Valdštejna (červenec). Součástí areálu zámku je i kapucínský klášter s kostelem Tří králů a kaple sv. Anny, v níž jsou uloženy Valdštejnovy ostatky. Tam je také stálá výstava „Po stopách Albrechta z Valdštejna, jeho ostatků a pokračování rodu“.

Důležitým tématem pro rok 2013 je Rok francouzské kultury. Národní památkový ústav (ÚPS na Sychrově) připravuje řadu kulturních akcí a programů na celém území České republiky (např. výstava na Pražském hradě). Na území Českého ráje se zaměří akce především na šlechtické rody Rohanů, Des Fours (zámku Sychrov - odborná konference, komentované prohlídky, přehlídky, ochutnávka vín, přednášky, koncerty atd., zámek Hrubý Rohozec -kostýmované prohlídky). V Semilech jsou na turistickou sezónu připraveny prohlídky města s průvodcem „Po stopách Rohanů v Semilech“.

Novou turistickou nabídkou na internetových stránkách jsou již nyní Rozhledová místa Českého ráje (12 rozhleden a vyhlídkových věží a desítky rozhledových míst ve skalních městech, hradech a zámcích, kopcích atd.). Informace o lokalitách zde byly doplněny panoramatickými rozhledy. Na sezonu budou zpracovány Technické památky a zajímavosti regionu. Největším tahákem bude určitě nová expozice Škoda Muzea Mladá Boleslav, exkurze do výrobních hal Škoda Auto, a.s., či nové Motomuzeum v Borku pod Troskami.

Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery pro letní sezonu opakovaně připravuje Prázdninovou nabídku pro každý den. Její součástí jsou:

 • Prázdninová nabídka na Jičínsku (včetně Prodloužených víkendů v Jičíně),
 • Prázdninová nabídka na Turnovsku,
 • Aktivní dny v Železném Brodě a Prázdninová nabídka v Semilech,
 • Prázdninová nabídka v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi.

Jedná se o soubor nevšedních programů - např. komentované prohlídky měst (Turnov, Jičín, Železný Brod, Semily), některých muzeí (Turnov) a kostelů s průvodcem (Turnov, Jičín), synagogy a židovského hřbitova (Turnov), rukodělné dílny (Semily, Železný Brod), aktivní programy (jezdectví, horolezectví, sjíždění řeky v Železném Brodě a Malé Skále), pohádkové programy a kostýmované prohlídky na hradech a zámcích, pravidelné koncerty a divadelní představení (Turnov, Železný Brod, Jičín), exkurze do řemeslných dílen a ukázky řemeslné výroby (Semily, Železný Brod) atd. Viz příloha – Prázdninová nabídka pro každý den). Podrobný program najdete před sezonou v Turistických novinách Český ráj a na www.cesky-raj.info.

Dalším silným tématem turistické nabídky je Český ráj – krajina s tradicí.
Turistická nabídka k tomuto tématu je průběžně zpracovávána na www.regionalniprodukt.cz .

Najdete zde informace o projektu Regionální produkt Český ráj. V současné době je v regionu již 43 nositelů této značky z řad řemeslníků (sklářská výroba, bižuterie, šperk, výrobky z orobince a z ovčí vlny, dřevěný šperk, řezbářství, hrnčířství, látkové a háčkované výrobky, dřevěné prvky pro hřiště atd.) a výrobců potravin (rostlinné oleje, sýry, masné a uzenářské produkty, bio-ovoce a zelenina, med, mošty, pivo, cukrovinky, pekařské produkty, jahody, čaje a produkty z bylin atd.).

Do řady dílen a výroben je možné domluvit si exkurzi a výrobky lze zakoupit ve vlastních prodejnách výrobců nebo v prodejnách regionálních výrobků či v některých turistických informačních centrech.

K dynamickému rozvoji turistické nabídky dochází v Železném Brodě, který se jasně profiluje jako město skla. Vytváří tak základ pro turistický produkt Za tajemstvím skla a bižuterie.

Pro novou turistickou sezonu se např. připravují:

 • Ukázky sklářské výroby v dílnách v Železném Brodě, Semilech a Turnově.
 • Každou sobotu se budou konat tvůrčí dílny ve Sklářské škole a každý čtvrtek prohlídky Sklářské školy s průvodcem (součást nabídky Aktivní dny v Železném Brodě).
 • V prodejnách firmy Lampglas v Železném Brodě si můžete vyrobit šperk.
 • Nový turistický cíl – Skleněné muzeum (Na Poříčí, Železný Brod).
 • „Za sklem v Železném Brodě“ – sklářský okruh.
 • Rok tavené skleněné plastiky v Železném Brodě - 70. let.
 • Akce Skleněné městečko (14. – 15. 9. 2013, Železný Brod).

Dalším silným produktem je Kámen a šperk v Českém ráji, který vychází z tradice kamenářství a výroby šperků především na Turnovsku.

 • V letošním roce oslaví DUV Granát (největší světový výrobce granátových šperků) 60 let vzniku. Ukázky výroby granátových šperků můžete zhlédnout v Galerii Granát v Turnově.
 • Každou středu Magický Turnov – noční prohlídka města Turnova, návštěva centra DUV Granát.
 • Muzeu Českého ráje v Turnově najdete kromě stálých expozic během letošní turistické sezony výstavy „Český granát na světových výstavách“ a „To není šperk“. V červenci se v muzeu již tradičně koná mezinárodní šperkařské sympozium. V Kamenářském domě si můžete vyzkoušet  rýžování granátů či si ve šperkařsko-granátové dílně vyrobit šperk. Uvidíte zde i ukázky broušení drahých kamenů.
 • Lze se účastnit exkurzí do kamenářských a šperkařských firem v Turnově, Lomnici nad Popelkou a Mírové p. Kozákovem.
 • Můžete navštívit Votrubcův lom a muzeum drahých kamenů nebo prázdninovou Výstavu drahých kamenů v Radostné pod Kozákovem.

Další nabídky ukázek řemeslné výroby:

 • Řemeslné soboty v Jíloveckých roubenkách v Semilech. Zde uvidíte ukázky řemesel podkrkonošských tvůrců, kde si sami můžete vyzkoušet postup.
 • Každé úterý ukázky kovářské výroby v Železném Brodě
 • Exkurze do pivovarů Svijany, Klášter a Nová Paka.
 • Rukodělné dílny „Orobinec“.

Český ráj – relaxuj aktivně
Vedle stabilní nabídky pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodní sporty, adrenalinové sporty, jezdectví a relaxaci se v oblasti Turnovska a Maloskalska rozšířila nabídka půjčování koloběžek.V regionu budou nejen pro turisty jezdit turistické autobusy, které umožňují i přepravu kol.

 

 

Zdroj: Sdružení Český ráj/Ing. Pavla Bičíková

Fotografie: Pavel Charousek

 

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout

 

Mohlo by se ti líbit...

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!