Průzkumnice skrytých fenoménů Ústecka. Pražská galerie otevřela výstavu Zdeny Kolečkové

Průzkumnice skrytých fenoménů Ústecka. Pražská galerie otevřela výstavu Zdeny Kolečkové 

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) vystavuje v Colloredu-Mandsfeldském paláci aktuální projekt umělkyně Zdeny Kolečkové s názvem Podivná botanika a jiné příběhy. Středobodem expozice jsou léčivé byliny, které autorka spojuje s mnohdy absurdními situacemi obyvatelů Ústeckého kraje. Výstava bude přístupná do 17. června.

V současnosti, charakteristické stále intenzívnější globalizační koncentrací, vznikají „post-globalizační“ aktivity, které kladou důraz na alternativní přístupy a cílí na menší regionální společenství. Někteří antimainstreamoví protagonisté se zaměřují na průzkum detailních, někdy takřka až skrytých fenoménů, které systematicky a do hloubky definují onen specifický prostor – k nim patří i Zdena Kolečková.

Její umělecké reference rozkrývají souvislosti zakořeněné v kraji drancovaném od druhé světové války, který patří k přírodním a krajinným klenotům střední Evropy. Ústecký kraj se do značné míry stále řadí mezi nejrozvrácenější sociální prostředí v Čechách. Přitom jde o region s hlubokými kulturními kořeny, zakotvenými od pravěku až po období, kdy se stal evropským centrem romantismu.

Podivná botanika a jiné příběhy kombinuje principy úzce zaměřeného aktuálního projektu a snahy o retrospektivu autorčina uměleckého směřování. Základní osu výstavy tvoří instalace, v nichž léčivé byliny sehrávají úlohu hybatele konkrétního děje, které Zdena Kolečková zasadila do dějin 20. století, do naší přítomnosti i do blízké budoucnosti. Tato „podivná“ botanika přitom zprostředkovaně odráží charakteristické dramatické, tragické, někdy obskurní či absurdní situace spojené s údělem jedinců obývajících Ústecko.

Výstavní projekt Zdeny Kolečkové je možné chápat jako důsledný průzkum její tvorby, která zahrnuje studie s environmentálními či sociologickými prvky, které apelují na citlivost k prostředí i k societě. Autorka v rámci své samostatné přehlídky nabízí „příběhy“ o hledání kulturní identity, potenciálu autentické lidské „posedlosti a umanutosti“ navzdory okolním překážkám i urputné nezávislosti v ne zcela příznivých společenských podmínkách.

Narativní linie výstavy Zdeny Kolečkové v Colloredo-Mansfeldském paláci reflektuje prožitky a vzpomínky dítěte vyrůstajícího za socialismu v severočeském pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou režimu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální společenský vývoj s narůstajícími obavami a znepokojením.

Foto: archiv GHMP

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Fotografie k článku

Foto: archiv GHMPFoto: archiv GHMP
 

Mohlo by se ti líbit...

Další novinky z umění

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!