Vývoj panelových sídlišť od 40. let až do roku 1989 popíše výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

Vývoj panelových sídlišť od 40. let až do roku 1989 popíše výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze 

Historii vybraných sídlišť v ČR a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvislosti, jež jejich vznik doprovázely, přiblíží výstava Bydliště: panelové sídliště, kterou Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (UPM) zahájí 25. ledna. Navštívit ji můžete až do 20. května.

Panelová sídliště představují důležitý urbanistický, architektonický i historický fenomén. Přestože byla nejtypičtější a nejrozšířenější formou hromadné bytové výstavby 50. až 80. let a dnes na sídlištích žijí téměř tři miliony obyvatel České republiky, je výzkum jejich významu a sociokulturní role teprve v počátcích. Po letech jednostranné kritiky a odmítání jsme dnes svědky vzrůstajícího zájmu o téma panelových sídlišť nejen mezi odborníky, ale také mezi širší veřejností.

Na výstavě bychom chtěli ukázat, že všechna sídliště nejsou stejná, nemusí to být nutně monotónní shluky budov – mají svou minulost, současnost i budoucnost a často za nimi stojí konkrétní autorský záměr,“ uvedla vedoucí projektu Paneláci Lucie Skřivánková.

Členění výstavy vychází z periodizace výstavby sídlišť, kterou jsme v rámci projektu vytvořili. Divák tak získá přehled o proměnách, jimiž sídliště, jednotlivé domy i vnitřní zařízení bytů v historii prošly,“ dodala kurátorka výstavy Mariana Kubištová.

Na počátku dominovala zděná stavba

Návštěvník se na začátku expozice dozví něco o prvopočátcích výstavby panelových domů v dřevní fázi (40. léta), kdy se tehdy ještě zděnou technologií stavěla tzv. protosídliště, která využívala prefabrikované prvky a principy funkcionalistického urbanismu. Ve fázi socialistického realismu (50. léta) se podle sovětské doktríny stavěly zděné, ale i první panelové domy s historizujícími fasádami uspořádané do symetrických kompozic.

Pionýrská fáze (přelom 50. a 60. let) byla ve znamení experimentů s panelovými technologiemi, které vyústily v konstrukční systémy řad G a o něco později T 0 B. Tato část výstavy se soustředí především na první panelový dům G 40 ve Zlíně dokončenému roku 1954. V krásné fázi 60. let vznikly architektonicky i urbanisticky nejzdařilejší soubory s jedinečnou identitou, širokým spektrem občanské vybavenosti a obytnými kvalitami veřejného prostoru.

Utužení režimu během tzv. normalizace 70. let se v sídlištní výstavbě promítlo do technokratické fáze, kdy byla architektura zcela ve vleku požadavků na kvantitu a finanční úspory. V poslední fázi pozdních krásných a postmodernistických sídlišť (80. léta) se architekti snažili navzdory politickým tlakům realizovat sídliště podle humanistických plánů z 60. let nebo se přikláněli k postmoderně.

Vrchol výzkumného projektu Paneláci

Fáze výstavby přibližují vystavené plány, modely, dobové fotografie i demografické grafy. Kontext dokresluje bohatý výběr exponátů z oblasti výtvarného umění, bytové kultury či designu.

Výstava je vyvrcholením výzkumného a výstavního projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí (zkráceně Paneláci), který probíhal v letech 2013–2017. Tým badatelů zkoumal 73 českých sídlišť především z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel i možnostem památkové ochrany.

Foto: Zdeněk Voženílek: Snímek sídliště Ďáblice v Praze, 1. polovina 70. let, soukromá sbírka. Zdroj: archiv UPM

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Mohlo by se ti líbit...

Uměleckoprůmyslové museum nabízí i další akce

Další novinky z umění

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!