Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století

Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století

Adresa:

Plzeň, Pražská 13

Termín: 18.6.2021 26.9.2021
Vstupné:

plné 50 Kč, snížené 25 Kč

18čer - 26zář celý den

Žánr: výstavyumění výtvarné umění galerie komentované prohlídky české umění přednášky tvůrčí dílny Plzeň


Doprovodná výstava 41. ročníku mezioborového sympozia ke kultuře 19. století.

Téma vztahu jedince a společenství bylo ve výtvarném umění 19. století klíčové a zpravidla se těsně dotýkalo osobností samotných umělců, jejich soukromého života a veřejného působení, obrazových konvencí či tvůrčích svobod. Výstava ukazuje na vybraných dílech vnímání umělcova „já“ jako subjektu a jako individua. Subjektivismus se projevuje obecně jako otázka vztahu tvůrce k světu, k přírodě a současně i jako otázka rozsahu a omezenosti tohoto vztahu. Individualismus naproti tomu lze pokládat hlavně za problematiku vztahu umělcova „já“ ke společnosti. Proto návštěvník nalezne mezi vystavenými díly takové práce, které představují různá výtvarná řešení otázky uměleckého vyjádření v poměru ke společnosti; názorným způsobem odráží tento vztah pomníková tvorba, ale i parafráze a parodie „vznešených“ žánrů. Na druhém pólu pak stojí obrazy zaměřené výhradně na subjekt, vnitřní svět jedince i samotného umělce. Jejich prostřednictvím lze sledovat změny myšlení, motivy a formy, z nichž se rodilo moderní umění.

V bohaté kolekci výtvarných děl zásadních pro české umění 19. století, například od Josefa Mánesa, Františka Bílka, Adolfa Kosárka, Julia Mařáka, Maxe Pirnera, Jakuba Schikanedra nebo Karla Hlaváčka, nechybí ani zahraniční autoři – Honoré Daumier a Francisco Goya. Jejich grafika sledované náměty prezentovala v bohaté a také populární formě.

K výstavě vychází doprovodná publikace.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

Výstavou provází autoři výstavy Eva Bendová a Vít Vlnas.

29. 6. 2021 │ 17 h
13. 7. 2021 │ 17 h
25. 8. 2021 │ 17 h
24. 9. 2021 │ 17 h

Přednášky

28. 7. 2021 │ 17 h Petr Šámal – Otisky osobnosti. Ikonografie stavebníků
v sochařské výzdobě nájemních domů přelomu 19. a 20. století

Tvůrčí dílny

23. 6. 2021 │ 16–18 h „Kdo jsem já a kdo jsi ty?“ – dílna pro rodiče s dětmi s prvky artefiletiky
15. 9. 2021 │ 16–18 h „Já a oni“ – dílna pro dospělé s prvky artefiletiky
Informace a rezervace: cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536

Otevírací doba a vstupné

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.

Galerie a muzea - Plzeň Akce v obci Plzeň

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Já a oni. Jedinec a...

Hotel RangoPlzeĹ (61 metrů)

Pension City PlzeĹPlzeĹ (65 metrů)

Hotel & Restaurace U SalzmannĹŻPlzeĹ (74 metrů)