Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce

Horka nad Moravou, Skrbeňská 669/70

Není tu akce, kterou Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce pořádá? Přidej ji
  • Byli tady
  • Ohodnoť místo
  • www.slunakov.cz

Sluňákov - Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému.

Idea Sluňákova a jeho činnosti souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou obývají. Smysl tohoto počínání vidím v tom, že lidé jsou přírodní bytosti, které jsou přirozeně vrostlé do živého světa a srostlé křehkým předivem vztahů se vším, co jej utváří.  Stručně řečeno: Příroda si bez člověka vystačí. Jen o máločem v našem životě lze něco takového vyslovit. Právě v tom spatřuji smysl našeho sluňákovského usilování.

O smyslu však raději mlčet.  Co je Sluňákov? Snadnější je říct, čím není. Není zelený, protože příroda je barevná. Není politickou stranou, protože straní všem, co obývají přírodu s vědomím její ustavující životadárné role. Není ani hnutím, protože nechce ničím za každou cenu hýbat, nechce přesvědčovat, raději chce křehce vnímat a opatrně nabízet. Nabízet pojetí přírody jako celku, který všechny tvory obdarovává svou existencí utkanou spletitými a proměnlivými vztahy. Právě v tomto smyslu příroda nakonec poskytuje všem lidem opravdu vše, co si z ní mohou vzít.  Sluňákov chce živě trvat. Proč? Aby byl obecně prospěšnou společností.

To znamená tedy doslovně: být proto, aby byl své obci prospěšný. Prospěšný upozorňováním na to, že všechna naše síla i slabost, radost a stesk, všechny naše stavby, vynálezy a činnosti vycházejí z možností, které nám poskytuje příroda.  Jsem velice rád, že chodím do práce, kde nepočítám čas do konce pracovní doby, která má pro mě smysl a kde jsem obklopený bezvadnými lidmi. Díky jim všem.  Zveme Vás k nám, k společným setkáním, poradě o našem společném světě, k radostnému pobytu v přírodě a s přírodou.Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce a okolí - aktuální program

Toto kulturní centrum si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!