Kreslirna pravým jménem Kreslírna, výtvarný ateliér

Kreslirna
Vojín

V Kreslírně vycházíme jak z pedagogické teorie a praxe, tak z vlastní tvorby v oblasti volného umění. Pohybujeme se v úzkém kruhu výtvarníků působících na současné umělecké scéně a reagujeme na trendy české i zahraniční kultury. Zároveň dbáme na osvojení

Kreslírna, výtvarný ateliér .

Nejčastěji se zdržuje v Praze

Počet vytvořených míst:0 (0 b.)
Počet komentářů/hodnocení:3 (9 b.)
Počet navštívených míst:1 (1 b.)
Počet přidaných fotek:2 (6 b.)
Hodnost fanouška:Vojín (16 b.)

Hodnost fanouška?

Hodnost fanouška určuje jeho aktivita. Vyšší úrovně lze dosáhnout zapojením se do dění na Informuji.cz

Kreslirna je zatím v hodnosti Vojín (1/12)

Žebříček nejaktivnějších fanoušků