Monuments in South Bohemian region

List of museums, galleries and exhibitions walls in South Bohemian region. Can't find your museum or gallery? Add it on our portal.


Klášter Borovany

We recommend

Klášter BorovanyBorovany

Areál kláštera tvoří kostel Navštívení Panny Marie, Škapulířová kaple a tzv. zámek (bývalá prelatura kláštera). Augustiniánský klášter byl založen roku 1455 Petrem z Lindy, pro špatné hospodaření za působení...


Monuments in South Bohemian region

Map of monuments in South Bohemian region

Yamato - České Budějovice

Yamato - České...

17.11.2020 at 20:00 (Tuesday)

YAMATO – legendární japonský soubor sestavený z těch nejlepších „Taiko“...

Art and exhibitions [CZ]