Michal Škoda: Vymezení jako dialog kreseb a objektů v Uhelném mlýně

Michal Škoda: Vymezení jako dialog kreseb a objektů v Uhelném mlýně 

Dialog mezi kresbami a objekty, prostorem a geometrií, ale i s prožitky člověka ve struktuře složitého světa. V galerii arto.to v Libčicích nad Vltavou vystavuje umělec Michal Škoda. Jeho VYMEZENÍ můžete navštívit do 3. září 2023.

V prostoru zrekonstruovaného Uhelného mlýna vznikla nová výstava Michala Škody, který se ve své tvorbě věnuje oblasti kresbě, sochařství, malbě, tvorbě instalací a site-specific intervencím. 

Michal Škoda: VYMEZENÍ. Zdroj arto.to

Výstava VYMEZENÍ konfrontuje Škodovy černobílé kresby zejména z poslední doby s bílými objekty ze staršího období a v časovém odstupu téměř dvaceti let sleduje jejich vzájemný dialog. Ačkoli se Škoda vyjadřuje abstraktně v geometrických formách, ústředním bodem jeho tvorby zůstává člověk a jeho intenzivní prožitek vymezující jeho místo ve struktuře složitého světa.

Konfrontace tak probíhá hned v několika rovinách: dialog v čase je veden mezi staršími a novými pracemi, mezi tvorbou v prostoru a v ploše, a v neposlední řadě, jak je tomu u Michala Škody vždy, také se samotným výstavním prostorem, který se stává nedílnou součástí vizuálního celku. V tomto případě je prostor zrekonstruovaného Uhelného mlýna skutečnou výzvou, na niž Škoda reaguje po svém – minimalisticky.

Michal Škoda: VYMEZENÍ. Zdroj arto.to

Bílým objektům – intervencím do prostoru – se autor věnoval v období krátce po roce 2000. Autor zde minimalistickými prostředky pracuje s dualitou kategorií plnosti a prázdna, otevřenosti a uzavření, rozbíjení a vzájemného doplňování v komponovaném celku. Ten je sestavován z jednotlivých ploch, které svým pravoúhlým střetáváním zdůrazňují hrany a výrazné linie.

Linka je i společným jmenovatelem vybraných kreseb z rozsáhlého kresebného díla, jemuž se Škoda intenzivně věnuje kontinuálně od roku 2011. Stejně jako v plastikách i zde minimalistickými prostředky vytváří geometricky definované prostorové kompozice v nebarevné škále černá – bílá. Šrafováním definuje prostor v jeho neohraničenosti. Vyvstává zde dualita konkrétního a abstraktního, ohraničeného a neohraničeného, momentálního a bezčasového. Střetávání principů se definuje v symbolice křížení, jež je motivem i jediného obrazu na výstavě. Malbou se Škoda začal zabývat teprve v nedávné době. Jako by to, co si odpracoval na kresbách, mohl nyní sdělit v méně komorním médiu přímo a monumentálně. 

Michal Škoda: VYMEZENÍ. Zdroj arto.to

Michal Škoda samostatně vystavuje od roku 1997 v Čechách i ve světě. V roce 2016 získal Čestné uznání poroty ceny Architekt roku a v roce 2017 ocenění za Výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu. Vedle umělecké tvorby působí také jako hlavní kurátor v Galerii současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice, která se za jeho působení stala prestižní institucí s výrazným mezinárodním přesahem. 

Výstava VYMEZENÍ potrvá od 11. června do 3. září 2023 a je kurátorským projektem Adriany Primusové. Komentovaná prohlídka výstavy autorů se koná 2. září v 16 hodin.

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Fotografie k článku

Mohlo by se ti líbit...

Arto.to galerie v Uhelném mlýně nabízí i další akce

Další novinky z umění

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!