Jak se loví hlupáci aneb necháme za sebe rozhodovat opice?

Jak se loví hlupáci aneb necháme za sebe rozhodovat opice?80%

Kniha s trefným podtitulem Ekonomie manipulace a klamu pokládá a následně zodpovídá zásadní otázky o fungování trhů, o tom, zda je lidské rozhodování skutečně efektivní a všemu prospěšné, a uvádí spoustu příkladů z různých oblastí našich životů. Zábavnou formou tak zpochybňuje pravdivost základních ekonomických teorií dodnes vyučovaných na školách.

Dva nositelé Nobelovy ceny za ekonomii a profesoři ekonomie na univerzitách, George A. Akerlof a Robert J. Shiller, napsali knihu Jak se loví hlupáci (v originále Phishing for Phools) dle vlastních slov "pro spotřebitele, kteří potřebují být bdělí, aby se nenechali nachytat... pro podnikatele, jež deptá cynismus některých jejich 'kolegů' a kteří mají pocit, že jsou polapeni v osidlech nevyhnutelnosti jednat obdobně... pro názorové vůdce, kteří se postavili na stranu těch, kteří s manipulátory nevzdávají boj...", a všem těmto cílovým skupinám, které by se o danou problematiku mohly zajímat, bezpochyby přináší užitek.

Opice na našem rameni

V knize se autoři zabývají tím, jak uvažujeme jakožto jednotlivci - včetně naší psychologické stránky, vůle apod. - a narušujeme tím zjednodušené ekonomické modely, na kterých se už po mnoho generací vysvětluje fungování trhu. K tomu používají skvělé přirovnání, a to, že o nás rozhoduje opice na našem rameni. Dle nich každému z nás sedí na rameni imaginární opice, která, zatímco my si jsme rozumově vědomi toho, co je pro nás nejlepší, za nás rozhoduje často jinak.

Myšlenka neviditelné ruky trhu, s níž je v dnešní době automaticky seznámen každý student v základním kurzu ekonomie, spočívá v tom, že když se jako jednotlivec rozhodujeme ve svůj vlastní prospěch (například chceme mít z transakce největší možný užitek, vynaložit nejmenší možné náklady), naše efektivita přispívá k efektivitě celého trhu. Tzn. když se každý sám pro sebe rozhoduje optimálně, je i trh jako celek v optimu. Když však do této jednoduché rovnice zakomponujeme opici na našem rameni, celý model se nám zhroutí. Kdybychom se totiž takto rozhodovali, nikdy by nedosáhly úspěchu firmy vyrábějící například bramborové chipsy, firmy, jež živí prodej alkoholu, kreditní karty, nejspíš by také posilovny nenabízely celoroční členství, nikdo by se nikdy nenechal napálit a nedošlo by ani k ekonomickým krizím.

Co když nám ekonomie nic neříká?

Kniha je i pro čtenáře neznalé základů mikro a makroekonomie relativně čtivá. Je poznat, že je psána profesory ekonomie, kteří umí i složité souvislosti vysvětlit doslova blbuvzdorně. Na začátku se věnují představení opice na našem rameni a toho, že se spoustakrát cíleně rozhodujeme pro něco, co nám škodí, a buďto nás díky naší neznalosti někdo napálí, a nebo my napálíme pro svůj prospěch někoho dalšího. V dalších částech se potom kniha zaobírá více do podrobna různými oblastmi, v nichž nám opice na našem rameni historicky způsobovala a mnohdy stále způsobuje problémy: zdravotnictvím, finančními trhy, potravinovým průmyslem, politikou, reklamními agenturami, velkými a rádoby promyšlenými nákupy, jako jsou automobily či domy - a na konci z toho všeho ještě vyvodí závěry a vysvětlí, v čem dělají ekonomové chybu a proč některé události nepředvídali, ač měli.

Jako ve správné odborné publikaci je vše ozdrojováno a v každé kapitole najdeme mnoho odkazů na vědecké výzkumy, odborné články či knihy. Jako ve správné knize, která má mít co největší dopady a co nejvíce přečtení i v rámci laické veřejnosti, je vše vysvětleno na příkladech, příbězích z reálného života a na zábavných přirovnáních. Kniha Jak se loví hlupáci se bez zábran opírá do našich slabých stránek, a tedy i do chyb trhu, které jsou však přirozené a musíme s jejich vlivy počítat, abychom nebyli znovu překvapeni. Jedinou vadou, která může být pro české čtenáře hůře překousnutelná, je fakt, že zejména v kapitolách zabývajících se politikou, zákony, regulacemi a finančními trhy je vše vysvětleno na příkladech americké společnosti, amerických politiků, bank, firem a zákonů, a to vše je těžké srovnat s českým trhem a aplikovat pro místní poměry. Přesto však lze knihu doporučit komukoli, koho daná problematika zajímá, beze strachu, že by něčemu nerozuměl.

Názor informuji.cz: 80%

| Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout


Fotografie k článku

Jak se loví hlupáci aneb necháme za sebe rozhodovat opice?
 

Mohlo by se ti líbit...

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!