Cabinet

Cabinet

Adresa:

Praha 1, Národní 25 (Palác Metro)

Termín: 8.4.2020 v 20:00 hod. (středa)
Vstupné:

400 Kč – 1 740 Kč

8duben středa 20:00

Žánr: divadloklasická hudba


Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka. Račte vstoupit a užasnout nad dokonalostí, krásou a genialitou!

Budou vám předvedeny zajímavé exponáty a názorně objasněny jejich principy a funkce! Unikátní sbírka kuriosit a zázraků XX. Století! Poprvé pro veřejnost! Praktické ukázky! Vstup na vlastní nebezpečí!

"Buďte vítáni v mém Cabinetu. Po letech usilovné práce na řešení Pražákova cirkulačního paradoxu jsem se rozhodl s výsledky mé práce seznámit laickou i odbornou veřejnost. Protože jsem se u oficiálních institucích nesetkal s porozuměním, rozhodl jsem se, lépe řečeno, byl jsem nucen, na vlastní náklady zřídit Cabinet. Abych před zraky ctěného publika mohl demonstrovat, že z bludného kruhu civilizační expanze se lze vymanit pouze zázraky uvnitř nás samotných. Protože zmíněná demonstrace není bez rizika, jsem rád, že jste toto riziko podstoupili a do Cabinetu přišli." prof. Pražák.

Úryvek z knihy prof. Pražáka: "Kruté úvahy o lidstvu" nakl. Pergeens Prg 1995, (str. 367 - 368)
"... To, že se lidé množí nedefinovatelnou rychlostí, nepovažuji za katastrofální. Naopak. Za katastrofální považuji to, že lidé produkují další a další stroje, přístroje a technické novinky. Tyto stroje jsou údajně a zdánlivě určeny k tomu, aby lidem ulehčovaly život. Ve skutečnosti život pouze komplikují. Jsou totiž příliš praktické funkční a spolehlivé...."

Tento úkaz shrnuje ve dvou bodech Pražákův cirkulační paradox:
1. Každý nový vynález přináší problém.
2. Nový problém je řešitelný pouze novým vynálezem.
Z čehož je jasné, že se naše civilizace ubírá naprosto špatným směrem. Řešení Pražákova cirkulačního paradoxu spočívá ve zcela zásadní reversi myšlení lidstva a jeho přístupu k vynálezům. Tuto geniální ideu vyjadřuje Pražákův Zákon funkční nestability: Pouze ty stroje jsou užitečné, které se zdají být k ničemu.
Funkce takových strojů se jeví být záhadná nebo dokonce nemožná. Návod k použití neexistuje. Při používání jsou potom lidé nuceni používat vlastní myšlení, fantazii a kletby. Uvedení takového stroje v činnost je pak provázeno pocitem malého zázraku. Z výše uvedeného tedy plyne, že rozvoj civilizace nespočívá v produkci nových technických zázraků, nýbrž, že rozvoj lidstva je možný jedině produkcí zázraků lidských. Byť malých.

Scénář: Eva Asterová, Josef Tichý, Petr Liška, choreografie: Eva Asterová, hudba: Zdeněk Zdeněk, návrhy kostýmů: Ladislav Vyskočil, Eva Asterová, realizace kostýmů: Sportprogres, Studio K, Soňa Benešová, Lukas Veselý, návrhy vynálezů: Ladislav Vyskočil, Josef Tichý, Petr Liška, realizace a expozice vynálezů: Ladislav Vyskočil, výtvarná spolupráce: František Tvrdek, produkce: Alexander Čihař.

Divadla - Praha 1 Akce v MČ Praha 1

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Cabinet

Grand Hotel Praha - Staré MěstoPraha (160 metrů)

Epifanie apartmentsPraha (248 metrů)

Tyn Yard ResidencePraha (260 metrů)