Výstavy obrazů a grafik, Malba v Jihomoravském kraji