První pražská defenestrace na Novoměstské radnici

První pražská defenestrace na Novoměstské radnici

Adresa:

Praha 2, Karlovo náměstí 23

Termín: 27.7.2019 (sobota) 31.7.2019
Vstupné:

100 Kč/komentovaná prohlídka, na projekci filmu vstup zdarma

27čvc - 31čvc celý den

Žánr: ostatní akcehistorie praha defenestrace husitství prohlídka film zdarma


30. července 2019 tomu bude 600 let, kdy byli protihusitští konšelé svrženi z oken pražské Novoměstské radnice a krutě ubiti. Dle svědectví Vavřince z Březové se útoku zúčastnil i Jan Žižka. Událost, se kterou je radnice navždy spjata, je považována za počátek husitských válek a k tomuto výročí jsme připravili zajímavý program nejen pro milovníky historie.

PROGRAM:

Tematické komentované prohlídky radnice:

27. července / 15 - 17 hod

31. července / 19 - 21 hod

vstupné jednotné 100 Kč / prohlídka pro 1 osobu + jedno dítě do 15 let bez poplatku / nutná rezervace

Závaznou rezervaci prohlídky je nutno provést  NEJMÉNĚ 3 pracovní dny předem na e-mail. adresu pí Baďurové badurova@nrpraha.cz  a vyčkat na její potvrzení. Pokud se na prohlídku přihlásí méně, než 5 osob, konat se nebude. Zájemci, kteří se dostaví na prohlídku bez rezervace, nebudou mít zajištěno, že prohlídka proběhne a naopak, že se jí budou moci zúčastnit pro velký počet zájemců. Kapacita počtu osob je omezena.

Do objednávky nutno uvést tyto údaje: jméno, kontakt (e-mail + telefon), počet osob, termín a čas

Vstupné se platí na místě před prohlídkou. Prosíme všechny účastníky, aby si připravili předem HOTOVOST v přesné částce. Děkujeme. Sraz na prohlídku bude 15 minut před začátkem prohlídky na dlážděném nádvoří radnice u kašny, při nepřízni počasí v podloubí u studny, kde se přivítáte s průvodkyní, zaplatíte a obdržíte vstupenky. Vstup na nádvoří je z Vodičkovy ulice průjezdem.

Během komentované prohlídky se podíváte i do míst, které nejsou veřejnosti běžně přístupné, nahlédnete i do prostoru bývalé šatlavy.

Večerní promítání filmu Jan Žižka (Otakar Vávra, 1955) pod širým nebem na nádvoří.

31. července / začátek ve 21:15 hod

vstup zdarma

Podobné akce

Ubytování v okolí akce První pražská...

Hotel Praga 1 Praha 1 (85 metrů)

Hotel Antik City Praha 2 (228 metrů)