Přírodní památky v MČ Praha 2 a blízkém okolí

Tylovo náměstí Praha 2, Tylovo náměstí
Park Ztracenka Praha 2, Ztracenka
Park Folimanka Praha 2, park Folimanka
Park na Rybníčku Praha 2, Na Rybníčku
Nuselské schody Praha 2, Nuselské schody
Vinice Albertov Praha 2, Na Slupi 2103/2c
Karlovo náměstí Praha 2, Karlovo náměstí
Zítkovy sady Praha 2, Zítkovy sady
Park Na Fidlovačce Praha 4, Na Fidlovačce

Další místa


Přírodní památky kolem Prahy 2