ArtUm Centrum

Olomouc, Sokolská 7

Není tu akce, kterou ArtUm Centrum pořádá? Přidej ji
  • Byli tady
  • Ohodnoť místo
  • www.artumcentrum.cz

Kultura je nezbytnou podmínkou lidského života ve společnosti a napomáhá k utváření a navazování mezilidských vztahů, které ovlivňují vývoj jednotlivců, skupin lidí, regionů.

Slovo „kultura“ použil jako metaforu Marcus Tullius Cicero pro překlad Platónova pojmu „péče o duši“.

Občanské sdružení Pro radost otevírá nové Kulturní a společenské centrum ArtUm a svou první sezonu v roce 2015 koncipuje jako otevřenou platformu - prostor pro širokou kulturní činnost - kde se budou potkávat divadelní představení, koncertní vystoupení, výstavy, tematické workshopy a realizovat společná setkání.

Vizí je směřování k vytvoření moderní, přirozeně respektované a efektivně fungující organizace, která se postupně stane centrem kultury města Olomouce.

Cílem centra ArtUm je zabezpečování a rozvíjení kulturního dědictví na území města a jeho využívání k plnohodnotnému životu občanů. K hlavní činnosti centra patří naplnění potřeby informací, výchovy, vzdělávání a zajištění celkového kulturního rozvoje. Při tvorbě kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit je dbáno nejen na zachování tradic, ale i zapojení nových trendů a výzev, směřujících k uspokojení poptávky široké veřejnosti a organizací. V roce 2015 chce ArtUm řádně zabezpečovat a vyvíjet takto orientovanou nabídku pro občany rozličných věkových a zájmových skupin.

Občanské sdružení Pro radost je provozovatelem kulturního centra ArtUm, Kavárny Déjàvu, Galerie Pro radost a Letní scény Pod hradbami. K činnostem centra také patří zajišťování kulturně výchovné činnosti a mimoškolního vzdělávání. Součástí je vydávání periodického tisku „ArtUm". Centrum rovněž podporuje aktivity partnerských organizací a spolků. Do roku 2015 vstupuje s nově vznikajícím cyklem „Olomouc – od dobývání Švédy až po 21. století“ – s ukázkami historického milníku města Olomouce při dobývání Švédskou armádou na Letní scéně Pod hradbami a ukázkami Hrdelního práva, které sem lokálně neodbytně patřilo. Přidruženou aktivitou je založení tradice folklórního festivalu a přehlídky ochotnických divadel z Olomouckého kraje.ArtUm Centrum a okolí - aktuální program

Tento klub si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

ArtUm Centrum: hodnocení ostatních

(1 hodnocení) A jak hodnotíš toto místo ty?