Přírodní památky ve městě Kladno a blízkém okolí

Mětská část Podprůhon Kladno, Podprůhon
Zahrada Kladenského zámku Kladno, Zádušní 1
Městský stadion Sletiště Kladno, Sportovců 818
Zoopark Zájezd Zájezd, Zájezd 5
Areál Botanika Horní Bezděkov, Hlavní 68
Hráz Litovického rybníka Hostivice, Na Hrázi
Strahovský rybník Chýně, Strahovský rybník
Divoká Šárka Praha 6, Liboc
Koupaliště Džbán Praha 6, Divoká Šárka
Obora Hvězda Praha 6, Obora Hvězda č.p. 445

Další místa


Přírodní památky kolem města Kladno