Opevnění ve městě České Budějovice a blízkém okolí

Železná panna České Budějovice, Železná panna
Městské hradby České Budějovice, hradby
Otakarova bašta České Budějovice, Hradby
Gloriet České Budějovice, Gloriet
Solní brána České Budějovice, Brána
Budějovická brána Třeboň, Husova
Městské hradby Třeboň, Valy 120
Novohradská brána Třeboň, Trocnovské náměstí 123
Svinenská brána Třeboň, Žižkovo náměstí 47

Další místa


Opevnění kolem města České Budějovice