Museums and galleries in Pardubice region

List of museums, galleries and exhibitions walls in Pardubice region. Can't find your museum or gallery? Add it on our portal.


Východočeské muzeum Pardubice

We recommend

Východočeské muzeum PardubicePardubice

Východočeské muzeum v Pardubicích patří k nejvýznamnějším muzeím východních Čech. Jeho zřizovatelem je Pardubický kraj. VČM je členem Asociace muzeí a galerií ČR.


Museums and galleries in Pardubice region

Map of museums and galleries in Pardubice region