Doprovázení umírajícího - model pěti fází smutku

Doprovázení umírajícího - model pěti fází smutku

Adresa:

Praha 2, Trojická 10

Termín: 6.4.2018 8.4.2018

6dub - 8dub celý den

Žánr: ostatní akceseminář


Potkat sama sebe, potkat toho druhého v té nejintimnější chvíli, jakou si dokážeme představit. Ten, kdo ví, že za chvíli přejde na druhý břeh, tím víc touží být v posledních chvílích někomu blízko. A ten, kdo zůstává s umírajícím, jako by někde uvnitř toužil přiblížit se, poznat ho víc a doprovodit ho ještě o kousek dál. Spolu s ním jít magickou krajinou, která obklopuje smrt. Dát mu pocítit, že není sám a těšit se z jeho vzácné blízkosti. Obdarovat se navzájem…

V tomto semináři představíme ucelený systém, v němž lze postupně transformovat své chápání života a smrti. Nabýt schopnosti prožívat období umírání jasně a klidně, být v něm oporou umírajícimu, jeho blízkým, pomoci jim obrátit vnímání k tomu, co je jejich niternou touhou a obsáhnout bohatost prožitků v této poslední fázi života.

Pohlédneme do tváře tomu, jaký je náš postoj ke smrti a ztrátě. Pochopíme, že proces umírání prožíváme v životě opakovaně s každou ztrátou, s každým loučením… Zaměříme se na stavy odmítání, obranné chování, pocity bezmoci a strachu v souvislosti se smrtí, které jsou výsledkem naší kultury, výchovy a vlastního přesvědčení ohledně života a smrti.

Hlavní výzvou je naučit se rozpoznávat, kdy sami čelíme situacím smrti a ztráty. Být v nich naplno, vidět, prožívat a neutéct. V souvislosti s tím dostaneme nástroje, o které se můžeme opřít. A když sami pochopíme smrt jako významnou životní zkušenost a poznáme jak přirozený je proces umírání, jsme schopni v sobě dojít k přijetí, vyrovnanosti a vnitřnímu míru. Díky tomu pak sami dokážeme pomoci umírajícímu i v nejkritičtějších okamžicích života.

Metodika

Systém výuky je rozdělen do několika základních témat. (Tento seminář je první ze dvou bloků, v nichž obsáhnete ucelenou výuku).

1. Život a smrt:

Analýza různých paradigmat, přesvědčení a myšlenek, které formují naše vnímání života a smrti. Scénáře, které si díky tomu v životě tvoříme.

2. Úvod k doprovázení a vztahy pomoci:

Studium hlavní tíhy, která padá na psychiku člověka když přijímá fakt umírání blízkého člověka. Nalézání nejcitlivějších přístupů v průběhu provázení.

3. Afektivní vazby:

Jaké druhy smutku můžeme při ztrátě prožívat a jaké léčebné prostředky nám mohou pomoci přijmout hlubokou ztrátu. Naučit se prožívat ztrátu, pustit, nechat odejít.

4. Doprovázení v procesu smrti:

Jak rozeznat jednotlivé etapy smiřování se se smrtí, být během tohoto procesu citlivým a vnímavým průvodcem pro umírajícího a jeho rodinu.

5. Fyziologie smrti:

Jaký přístup a chování může mít doprovázející během procesu smrti.

Ricardo Diaz Mallofre je profesor, klinický psychoterapeut a poradce. Systémový koučingový mistr v nemocničním managementu E.A.D.A. Zakládající člen Spojené asociace klinického ošetřovatelství. Je zakladatelem a předsedou Sdružení TEMPS v Barceloně.

„Abychom se naučili žít, musíme se také naučit umřít. Nejde ze života vytěžit maximum, pokud se člověk bojí umřít, protože tento strach bude podmiňovat všechna naše rozhodnutí.“

Dílna je intenzivní: pátek, sobota, neděle 10:00 – 19:00.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Kulturní centra - Praha 2 Akce v MČ Praha 2

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Doprovázení...

Hotel Praha 2 (195 metrů)

Hotel Otto Praha 5 (468 metrů)

Doporučené akce v Praze

Akce v Praze na Jiný den?

V okolí doporučujeme...

Národní divadlo Národní divadlo Praha 1 (1 233 m)
Café Louvre Café Louvre Praha 1 (1 289 m)