Hromadný nález broušených kamenných nástrojů z Ruzyně

Hromadný nález broušených kamenných nástrojů z Ruzyně

Adresa:

Praha 8, Na Poříčí 52

Termín: 2.10.2018 30.12.2018

2říj - 30pro celý den

Žánr: výstavyvýstava praha muzeum archeologie historie doba kamenná


Další výstava ze série PŘEDMĚT SEZÓNY, která se nachází ve vitríně ve vestibule v hlavní budově muzea.

Záchranný archeologický výzkum provedený v roce 1999 v Praze-Ruzyni na stavbě Pražského okruhu, severně od jeho křížení s ulicí Karlovarskou, objevil dosud neznámé naleziště se stopami osídlení z různých období pravěku.

Ve výklenku ve stěně jedné ze sídlištních jam z mladší doby kamenné byla ukrytá skupinka broušených kamenných nástrojů – sekerky, klíny a také jejich polotovary a brousek. Kromě brousku z pískovce byly všechny další kusy vyrobené ze zelenošedých metamorfovaných hornin, nazývaných „metabazit typu Jizerské hory“.

Zlomky nádob kultury s vypíchanou keramikou ve výplni jámy datují tento nález do období 4800–4500 př. n. l. Nástroje ukryl do výklenku pravděpodobně jejich výrobce, protože depot obsahuje finální výrobky, brousek k jejich výrobě i polotovary v různém stupni opracování.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Galerie a muzea - Praha 8 Akce v MČ Praha 8

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Hromadný nález...

A Plus hostel Praha 1 (89 metrů)

PENZION Křižíkova Praha 8 (167 metrů)