Rockové koncerty v Pardubickém kraji

1čer - 3čercelý den

Jamrock

, areál JamRock, Ústecká ul. Festival

16čer - 17čercelý den