Výstava, pojmenovaná českým frazémem označujícím rodiště nebo rodný kraj, vyjadřuje osobní vztah umělců ke Kunětické hoře.

Propojuje jejich osobní příběhy s historií či současností, mýty s realitou. Prezentovaná díla, často připravená „na míru“ výstavy, představují pardubické veřejnosti širokou škálu uměleckých přístupů. Téma reflexe rodného kraje, Kunětické hory jako motivu, symbolu, památky či přírodní dominanty je rozvedeno v pracích více než patnácti současných umělců z různých generací i prostředí. Výzva k účasti na výstavě byla určena zvláště autorům z řad pardubických výtvarníků. Výstava představuje smyslovou poctu symbolu města (vizuální, zvukovou i haptickou). Zahrnuje díla různorodých technik od malby, kresby, grafiky, fotografie, přes komiks, nová média a zvukové i prostorové instalace.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Rodná hrouda

Hotel U Zlatého AndělaPardubice (141 metrů)

Penzion Hacienda RancheroPardubice (474 metrů)

Rezidence MandragoraPardubice (644 metrů)