Věž ve městě Klenová a blízkém okolí

Černá věž Klatovy, nám. Míru 60
Okrouhlice Klatovy, Vrchlického sady
Bílá věž Klatovy, věž
Zámek Lužany Lužany, Zámek


Věž kolem města Klenová