Novou výstavní sezónu zahájí Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem prezentací tvorby akademického sochaře a malíře, výrazného zástupce střední generace výtvarných umělců, Tomáše Polcara (*1973). Ačkoli původem pochází z Prahy, dlouhodobě žije a tvoří v bývalé kovárně ve Slavětíně nad Ohří, čímž významně přispěl k rozšíření řady význačných uměleckých osobností spjatých s Ústeckým krajem.

Právě tvorba těchto umělců, jejichž význam dalece překračuje hranice regionu, se v galerii objevuje pravidelně ve volném výstavním cyklu Severní okruh. Absolvent pražské AVU Tomáš Polcar prožil na své alma mater téměř celé devadesáté roky. Během té doby prošel ateliéry tří vynikajících osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století – Huga Demartiniho, Aleše Veselého a Milana Knížáka. Zvláště posledně jmenovaný profesor Knížák, v jehož ateliéru strávil celkem čtyři roky, uměl ve svých žácích probudit velký zájem o intermediální přesahy a konceptuální přístup k umělecké tvorbě. S novým miléniem přišel v Polcarově životě zvrat v podobě přesídlení z centra Prahy do poklidné krajiny Poohří. Tato změna otevřela jeho konceptuálně zaměřené tvorbě nové možnosti výtvarného, ale hlavně myšlenkového vnímání nových výtvarných podnětů, které nalezl v přírodě - v celé její monumentalitě a v cyklickém vnímání času. V novém prostředí tak vznikly v průběhu let jeho nezaměnitelné výtvarné cykly Hnití plodí žití, Atomos, Sóma, Kyklos, Rezonance či Krajiny. V unikátním zaklenutém prostoru bývalé barokní jízdárny představí Tomáš Polcar reprezentativní výběr ze své monumentální sochařské a malířské tvorby. Před budovou galerie bude v rámci výstavního projektu umístěna autorova monumentální betonová plastika, čímž galerie zasáhne také do koncepce utváření výtvarné podoby veřejného prostoru.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Tomáš Polcar / Tvar je...

Zoopark ZelčínMělník (16.5 km)

Ubytování u OkořeHolubice (23.8 km)

Restaurace VětrušeÚstí nad Labem (30.1 km)