Ve foyer roudnické galerie bude ve čtvrtek 6. prosince zahájena výstava z volného cyklu ReVize. V roce 2018 obohatí prostory stálé expozice tvorba umělce Petera Faba.

Peter Fabo, absolvent a v současné době lektor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze, je umělcem, jehož těžiště tvorby spatřujeme zejména v médiu fotografie. Toto
zaměření jej však nijak neomezuje v rozvoji vlastního vizuálního uchopení výtvarné tvorby
i za cenu vkročení na půdu jiných odvětví jako je sochařství, malba či tvorba objektů
a prostorových instalací. Vědomě pracuje s momentálním kontextem, do něhož vkládá často již hotová díla, která pro svůj záměr vybírá z jakéhosi „archivu“. Vlastní tvůrčí činnost tak dělí na dvě části: na moment vytvoření uměleckého objektu a jeho následnou uměleckou kontextualizaci. Zasazení konkrétního díla do určitých souvislostí je u Petra Faba velmi flexibilní, založené na snaze udržet nějakou příběhovou linii nově sestaveného souboru, nebo na aktuálním osobním asociačním experimentu, přičemž se nebrání ani zásahu „náhodného“ sestavení fotografického materiálu pomocí nastavených algoritmů výpočetní techniky, jak tomu bylo u jeho autorské knihy PETER FABO 2013. Obdobný, tedy ryze osobní asociační přístup Peter Fabo použil také pro svůj vstup do stálé expozice Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem v rámci druhého ročníku výstavního projektu ReVize. Na rozdíl od loňského hostujícího umělce Břetislava Malého Fabo nezredukoval svou pozornost pouze na jedno dílo, nýbrž se soustředil na vymezení několika styčných bodů, v nichž se jeho vizuální tvorba prolíná s in situ objeveným galerijním inventářem. Na základě prohlídky výstavních prostor galerie Peter Fabo vykonstruoval důmyslnou asociační mapu vlastní imprese ze setkání s výtvarnými díly předních českých autorů i se samotným prostorem a mobiliárním vybavením.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce ReVize / Peter Fabo

Amber Hotel Vavřinec Roudnice nad Labem (203 metrů)

Hotel Koruna Roudnice nad Labem (311 metrů)