Kapitoly ze stavební historie domu se synagogou

Kapitoly ze stavební historie domu se synagogou

Termín: 13.5.2021 31.12.2021
Vstupné:

základní 15 Kč, snížené 6 Kč

13kvě - 31pro celý den

Žánr: výstavyhistorie stavba památky baroko synagoga galerie Rakovník


Sídlo Rabasovy galerie patří bezesporu k významným stavbám našeho města. Uvnitř je skryta pozoruhodná památka, ke které se v Čechách těžko hledá srovnání - sál vzácně dochované pozdně barokní synagogy. Na její vnější podobu jsme zvyklí a připadá nám samozřejmá. Přesto nám může při pohledu na travnaté předpolí muzea výtvarných umění naskočit otázka, proč je důležitý dům tak nedůstojně zastrčen, jako když do Vysoké ulice nepatří? Možná proto, že původně do ní ani patřit nesměl.

Už v roce 1678 vyčlenila rakovnická obec místní židovské komunitě k osídlení nepříliš atraktivní část města v severním svahu nad náměstím. Tato poloha ghetta splňovala požadavky i pozdějšího tzv. translokačního reskriptu vydaného roku 1726. Karel VI. jím nařizoval sestěhování veškerého židovského obyvatelstva města do jedné lokality a vymezoval vzdálenosti židovských enkláv od křesťanských kostelů, hřbitovů a hlavních městských tras. Existence ghett samozřejmě měla za cíl hlavně segregaci a kontrolu trpěných jinověrců (kteří ale díky speciálním daním přinášeli obci zisk), ale z druhé strany umožňovala Židům vytvořit si prostor s patřičným zázemím pro život podle jejich zvyklostí s vlastní školou (škola bývala zároveň modlitebnou), s rituální lázní (mikve) a specializovanými řemesly.
Kvůli nedostačující kapacitě stávající školy (modlitebny) předkládá 11. října 1762 rakovnickému magistrátu zámožný obchodník Enoch Perutz žádost o povolení stavby nové synagogy. I přes přísné císařské regule povolení dostává a hned následující rok je zahájena stavba. Protože stavebník dostal v povolení zásadní podmínku, že nová synagoga nesmí být vidět z ulice, kudy prochází běžní křesťanští obyvatelé, rozhodl se novostavbu umístit za domy, které stály v dnešní Vysoké ulici. Hlavní průčelí směřoval přímo do srdce židovské čtvrti, tedy směrem do dnešního „letňáku“.

Přes pozemek budoucí stavby vedla zřejmě cesta. Ústí této cesty naznačuje plánek z roku 1727 vypracovaný pro kontrolu dodržení výše zmiňovaného přesidlovacího reskriptu. Komunikace byla do projektu zapracována a budovou vedl až do počátku dvacátého století oblíbený veřejný průchod.

Stavení bylo tedy skryté a navenek nenápadné, působilo pouze jako větší obytný dům. Přesto velkorysost a rychlost, s jakou stavitelé postupovali, rakovnické křesťany pohoršovaly. Jejich protesty směřované na „vyšší místa“ se Perutzovi dařilo, dnes neznámo jak, úspěšně zažehnávat.

Další informace

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Kapitoly ze stavební...

VinnĂ˝ apartmán RakovnĂ­kRakovnĂ­k (93 metrů)

Penzion BezdÄ›kovRakovnĂ­k (929 metrů)

Ubytovna RakovnikRakovnĂ­k (1 395 metrů)