Střední Čechy v době českého stavovského povstání

Střední Čechy v době českého stavovského povstání

Adresa:

Hořovice, Vrbnovská 27/5

Termín: 24.6.2020 2.8.2020
Vstupné:

30 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 70 Kč

24čer - 2srp celý den

Žánr: výstavyhistorie novověk stavovské povstání defenestrace střední čechy letní výstavy


Výstava se z regionálního pohledu zaměřuje na události z let 1618-1621. Nespokojenost české šlechty s habsburskou vládou tehdy vedla k tzv. českému stavovskému povstání. To začalo defenestrací v květnu 1618, kdy byli z oken Pražského hradu vzbouřenými stavy vyhozeni habsburští místodržící Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu.

Při této akci významným způsobem asistoval rovněž majitel hořovického zámku Jan Litvín z Říčan. Naděje na změnu poměrů v Českém království byly ukončeny porážkou stavovského vojska císařskou armádou právě v bitvě na Bílé hoře. Následné konfiskace majetku nekatolických pánů a účastníků povstání a poprava mnohých z nich na Staroměstském náměstí v červnu 1621 znamenají konec „české války“ a počátek mnohem rozsáhlejšího konfliktu zvaného třicetiletá válka.

Mimořádně exponovaným regionem při opakujících se bojích třicetileté války byla také oblast středních Čech,“ říká vedoucí Muzea Hořovicka RNDr. Anna Brotánková. Výstava přibližuje samotný počátek tohoto konfliktu, do něhož se postupně zapojila velká část Evropy, a jenž začal právě v našem kraji. „Nejen tyto informace, ale i obecné poznatky o době a životě lidí na počátku 17. století ve středních Čechách lze nalézt na výstavních panelech. Ty jsou kromě textu tvořeny i zajímavými obrazovými materiály,“ dodává Brotánková.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Střední Čechy v době...

Zámek ZbirohZbiroh (10.6 km)

Rezidence HolšínHluboš (16 km)

Time Cafe & PenzionPříbram (18.3 km)