Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

Adresa:

Štramberk, různá místa

Termín: 7.9.2019 8.9.2019
Vstupné:

Zdarma

7zář - 8zář celý den

Žánr: výstavydny evropského dědictví historie dny otevřených dveří netradiční prohlídky zdarma


Nejzajímavější památky, budovy, objekty a prostory otevírají své dveře široké veřejnosti. 

 

Hrad Štramberk s věží Trúba
Zřícenina hradu sasko-hesenského typu ze 13. století. Za stavitele hradu je považován šlechtický rod Benešoviců, resp. olomoucká přemyslovská knížata po roce 1200. V letech 1901 - 1903 byla válcová věž /výška 40m, průměr 10m/ zastřešena a upravena na rozhlednu, dle návrhu významného pražského architekta Kamila Hilberta.
Interiér věže je nově vyzdoben gotickou rytířskou zbrojí, mečem, štítem, erby a praporci rodů.
Zpřístupněno: 9.00 - 18.00 hodin
Vstup: zdarma

 

Národní přírodní památka Šipka
Jeskyně Šipka je nejvýznamnější místo Národního sadu na severním svahu Kotouče, které proslavilo Štramberk ve vědeckém světě. Hlavní chodba jeskyně je 45 m dlouhá. V letech 1879-1887 zde prováděl archeologický výzkum Karel Jaroslav Maška - nález zlomku čelisti neandertálského dítěte.
Volně přístupná
Vstup: zdarma

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Barokní farní chrám založený 16. května 1721 regnesem P. Karlem Pflefferkornem. Věž farního kostela byla přistavěna v l. 1907-1908.
Zpřístupněno: 10.00 - 17.00 hodin
Vstup: zdarma

 

Kostel sv. Kateřiny
Kostelík ze 14. století, ze kterého se dochovaly některé architektonické prvky - gotický vítězný oblouk, okno s kružbami a lomený portál bočního vchodu. Strmá šindelová střecha s dřevěnou věží a dřevěný ochoz kolem kostela dodávají stavbě lidový ráz. Kostelík byl v roce 2012 zrekonstruován a nově otevřen veřejnosti.
Zpřístupněno: 13.00 - 17.00 hod.
Vstup: zdarma

 

Muzeum Zdeňka Buriana
- pozdně barokní šenkovní dům č. p. 31
V expozici se pravidelně střídají výstavy světoznámého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana.
Výstava pod názvem: Zdeněk Burian a jeho svět – Malý čtenář
Zpřístupněno: 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
Vstup: zdarma

 

Stará věž - zvonice kostela sv. Bartoloměje
Hranolová zděná věž s dřevěným ochozem na stráni pod hradem, pozůstatek gotického farního kostela z pol. 14. století s kamennou plastikou Madony s Ježíškem z r. 1738. Církevní objekt od r. 1994 slouží kulturním účelům pod názvem Amfiteátr pod Starou věží.
Zpřístupněno: 13.00 - 17.00 hod.
Vstup: zdarma

 

Pivovárenská studna na náměstí
Dvanáct metrů hluboká studna městského pivovaru, zbořeného v roce 1865. Rok vzniku není znám, pivovar se studnou je však již zachycen na prvním dochovaném vyobrazení města z roku 1722. Studna je dnes využívána jako vodní zdroj.
Zpřístupněno: 10.00 - 17.00
Vstup: zdarma 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Radvanické štoly – ukázky výbušnosti
7. září 2019
Návštěvníci budou moci nahlédnout dovnitř tří zkušebních štol, seznámit se se zkouškami
a výzkumem, jenž se zde provádí. Proběhnou zde ukázky výbušnosti některých látek - např. cukru, mouky, uhelného a dřevného prachu.
Areál pokusných štol se nachází na okraji katastru města Štramberka - v prostoru bývalého vápencového lomu (místní část Na Horečkách) a od zástavby města je oddělen terénními překážkami.
Ukázky budou probíhat každou lichou hodinu, tzn. v 9.00, 11.00, 13.00 a v 15.00 hod.
Vstup: zdarma

 

Divadelní představení Rytíř Hroznata a čert
7. září 2019 v 15.00 hod., Amfiteátr pod Starou věží
Hraje dětský divadelní soubor Pod věží
Vstup: zdarma
V případě nepříznivého počasí se představení nekoná.

• Možnost nahlédnutí do výroben Štramberských uší /K. Harrandová, V. Socha 13-17, L. Hezký/

 

• K dispozici budou doprovodné tiskoviny zpřístupněných památek

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Dny evropského...

Hotel Šipka Štramberk (48 metrů)

Penzion Pod Bílou horou Kopřivnice (1 882 metrů)