Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou

Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 25

Není tu akce, kterou Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou pořádá? Přidej ji
  • Byli tadyashaadox
  • Ohodnoť místo
  • www.chlumecnc.cz

Účelem zřízení této složky je péče o sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví zřizovatele i předměty zapůjčené v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a dalšími prováděcími předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000 č. 275/2000 Sb.

K dosažení účelu svého zřízení muzeum: shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience a sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Sbírky spravuje podle platných zákonů o ochraně sbírek muzejní povahy. Ke sbírkovým předmetům pořizuje odbornou dokumentaci.

Sbírkové předměty odborně zpracovává. Sbírkové předměty i získané poznatky prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými nejširší veřejnosti zejména pak dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami exkurze, přednášky, výstavy, demonstrace sbírkových předmětů a řemesel lidové tvorby a jiné kulturní a vzdělávací akce. Vydává a veřejně šíří neperiodické publikace.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Prodává informační publikace a upomínkové předměty. Pronajímá nádvoří objektu. Poskytuje informační služby.

OTVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ V MUZEU LORETA 

duben: sobota, neděle a svátky 9-12, 13-16 hod.

květen - srpen: denně kromě pondělí 9-12, 13-16 hod.

září - říjen: sobota, neděle a svátky 9-12, 13-16 hod.

Pro předem ohlášené skupiny (min. 5 osob) lze otevřít i mimo otvírací dobu.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O HROMADNOU PROHLÍDKU PRO 5 A VÍCE OSOB KONTAKTUJTE PANÍ KRÁTKOU NA TEL.  608 705 051.

Vstupné: základní 30,- Kč slevy 10,- Kč děti do 6 let a členové AMG zdarma skupiny 10 % slevaMěstské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Městské muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!