Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Kralovice

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Kralovice, Mariánský Týnec 1

Není tu akce, kterou Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici pořádá? Přidej ji
  • Aktuální program
  • Byli tadymarianskatynice
  • Ohodnoť místo
  • www.marianskatynice.cz

HISTORIE MARIÁNSKÉ TÝNICE

Poutnímu areálu v Mariánské Týnici patří mezi skvosty architektury středoevropského baroka nepochybně významné  postavení.  Dějiny poutního  místa v Týnici jsou však podstatně starší. Souvisí s působením cisterciáckého kláštera, založeného v nedalekých Plasech knížetem Vladislavem II. v roce 1144. Obec Týnici získal klášter v roce 1230 a brzy poté je zde doložen kostel s uctívanou sochou Panny Marie. Živá poutní úcta k "P. Marii od anděla pozdravené" zde přetrvávala i v dalších stoletích a kvetla i po husitských válkách, kdy okolní kraj náležel světské vrchnosti.  Klášter se pokoušel získat poutní místo  nazpět a podařilo se mu to teprve roku 1613.

Barokní rozkvět a zvelebování poutního místa započalo až  ve  druhé  polovině 17. století,  po  konsolidaci v  předchozí době rozchváceného klášterního hospodářství. V té době nechal opat Ondřej Trojer týnický kostel přestavět a zvětšit, připojil k němu ambitové nádvoří se zvonicí a založil v Týnici proboštství. Trojerův nástupce, opat Evžen Tyttl, byl znalcem a příznivcem umění a jedním z nejvelkorysejších stavebníků českého baroka.

Do služeb získal Jana Blažeje Santiniho, génia středoevropského vrcholného baroka. Dle Santiniho projektů byla na panství kláštera postavena řada vynikajících staveb, které podstatně přispěly ke kulturnímu výrazu kraje. Do Mariánské Týnice navrhl Santini novostavbu celého poutního areálu s proboštstvím, založenou na prostorově i objemově jedinečné a velmi komplikované, do detailů propracované kompozici. Stavba započatá roku 1711 byla  dokončena   až   ve  druhé  polovině 18. století.

Klášter však byl roku 1785 zrušen dekretem Josefa II. a majetek byl spravován Náboženským fondem. Od roku 1826 byl v majetku Metternichů. Nevyužíván pro žádné účely, postupně chátral. V letech 1920 - 1922 došlo ke zřícení centrální kopule kostela. Díky zásluze architekta Hanuše Zápala byly provedeny první záchranné práce.

Od roku 1952 je v prostorách proboštství zřízeno regionální muzeum, které postupně začalo uskutečňovat rekonstrukce objektu. K těm nejvýznamnějším však došlo až počátkem 90. let, nejprve v části proboštství (obnova východní a západní věže a fasáda), potom k nákladné a obtížné rekonstrukci kostela.   Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a okolí - aktuální program a vstupenky

22červen sobota 14:00

Putování za hvězdou aneb konvoj za poznáním Santiniho architektury III.

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciOstatní

26dub - 23čercelý den

Richard Homola: Plaská barokní krajina / fotografie

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciVýstava

26dub - 23čercelý den

Richard Homola: Plaská barokní krajina / fotografie

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciVýstava

29červen sobota 17:00

Komentovaná prohlídka výstavy Apologie cisterciácké krajiny

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciOstatní

7červenec neděle 13:00

Archeologické léto 2024 – Přírodní rezervace Krašov

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciOstatní

27červenec sobota 17:00

Komentovaná prohlídka výstavy Apologie cisterciácké krajiny

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciOstatní

27čer - 1zářcelý den

Hermit v Plasích

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciVýstava

7čer - 8zářcelý den

Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948–1989 II.

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciVýstava

15čer - 2liscelý den

Apologie cisterciácké krajiny

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské TýniciVýstava
vytisknoutMáš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!