Kostel sv. Petra a Pavla, Ledeč nad Sázavou

Kostel sv. Petra a Pavla

Ledeč nad Sázavou, Mlýnská 19

Není tu akce, kterou Kostel sv. Petra a Pavla pořádá? Přidej ji
  • Byli tady
  • Ohodnoť místo
  • www.ledecns.farnost.cz

Roku 1186 doložený dokument o sídle Ledeč – darovací smlouva kněžny Alžběty, ženy knížete Bedřicha I.

Roku 1350 je kostel sv. Petra a Pavla v Ledči uváděn v seznamu sakrálních objektů pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

Roku 1390 vladyka Petr z Ledče daroval sedm kop grošů úroků farnímu kostelu sv. Petra a Pavla, aby zde mohlo být zřízeno nové kaplanství. To bylo zřízeno roku 1406.

V roce 1501 byla Ledeč povýšena na město králem Vratislavem II. Jagelonským a městská práva byla potvrzena císařem Ferdinandem I. Habsburským v roce 1562.

Roku 1509 byl položen základ pro stavbu velké věže kostela na jižní straně hlavní lodi. Roku 1535 byla stavba věže dokončena i se střechou (bez střechy měřila 33m). Dnes i s křížem na špici střechy je vysoká 64m.V roce 1540 byly na věži zhotoveny první hodiny, v roce 1541 byly zavěšeny ve věži první tři zvony. Mimo ně byly na kostele další dva zvony umístěné ve věži nad presbytářem a malý zvon ve věžičce u hlavní věže.

Kolem roku 1554 byla přestavěna chrámová loď. Klenba pozdně gotická valená s lunetami nesenými přízedními pilíři. Žebroví na klenbě je zhotoveno z pálené hrnčířské hlíny, což je evropský unikát. Na protilehlé straně kněžiště je vestavěna tříramenná kruchta na štíhlých žulových renesančních sloupech. Loď je opatřena renesančními malbami s erby, znaky, nápisy s různými ornamenty. Je zde vymalován i znak města Ledče. V té době byla na jižní straně kněžiště přistavěna kaple čtrnácti svatých Pomocníků, ta dnes slouží jako sakristie.

Roku 1714 byl kostel zasažen obrovskou povodní. Voda dosahovala šesti loket výšky uvnitř lodi. V letech 1643, 1720, 1806 byl postižen požáry. V roce 1806 požáru podlehly čtyři velké zvony. Po tomto požáru byl krov kostela snížen a pokryt prejzy. Nové zvony byly na kostel zavěšeny roku 1827. V 19. století přišel kostel o mnoho velmi cenných věcí. Bylo to za války s Francií  a císařským patentem, který nařizoval všechno zlato a stříbro odvézt do císařské mincovny.

Hlavní oltář v pseudogotickém slohu zhotovený v roce 1883 byl odstraněn roku 1970. Na evangelijní straně je do zdi zasazen svatostánek s původní gotickou tepanou mřížkou ze čtrnáctého století. Dále je v kněžišti křtitelnice z roku 1518. V roce 1725 byly vybourány oblouky do Mariánské kaple na severní straně kněžiště a dány barokní železné mříže. V Mariánské kapli je bohatě zdobený barokní oltář od Jakuba Teplého. V roce 1730 byla nad sakristií vestavěna oratoř. V roce 1773 byla postavena barokní krásně zdobená kazatelna, rovněž od Jakuba Teplého, která byla roku 1970 posunuta z vítězného oblouku hlouběji do lodi. V chrámové lodi byly ještě dva oltáře, které byly odstraněny též v roce 1970. Na stěnách chrámové lodi bylo 14 obrazů křížové cesty z roku 1816. Ty byly v roce 1973 nahrazeny novou křížovou cestou od akademického malíře profesora doktora Aloise Pittermanna. V hlavní lodi a v chrámové předsíni pod věží jsou ve zdi zasazeny náhrobní kameny a deska z červeného mramoru z původních hrobek.

V letech 1930-1931 proběhla velká rekonstrukce kostela (zařízení proti vlhkosti, okapní žlaby, kanalizace, drenážní trubky), kostel dostal nové lavice. Byla také opravena střecha kostela a opět zvýšena o tři metry tak, jak vypadala před požárem v roce 1806. Střecha byla pokryta novými červenými prejzy. Byly odstraněny nátěry a obnoveny původní malby erbů a znaků na klenbě po celé lodi.16.9.1942 byly německou okupační mocí zabaveny zvony. Zůstal pouze umíráček.

V letech 1968-1970 proběhla generální úprava interiéru kostela dle obnovené liturgie II. vatikánského koncilu. Na místě oltáře stanul obětní stůl z rumunského mramoru, plastiky apoštolů sv. Petra a Pavla byly zrestaurovány a umístěny na zeď za obětním stolem. Nad kněžištěm bylo zasazeno břevno s vyřezávanou sochou Krista na kříži. Dlažba celého kostela byla zhotovena z bílého vračanského vápence (druh mramoru) a do podlahy bylo vloženo ústřední vytápění. Renesanční malby zrestaurovány a celý kostel  vymalován. Bylo instalováno ozvučení a nová osvětlovací tělesa. Byly zhotoveny nové lavice z lehké kovové konstrukce obložené dřevem, což zvýšilo kapacitu míst k sezení v hlavní lodi pro více než 250 osob. V roce 1973 bylo v kostele zavěšeno 23 nových obrazů výše zmiňované Křížové cesty (Ty byly v první dekádě 21. stol. nahrazeny barevnými tištěnými reprodukcemi). V roce 1977 byly instalovány nové varhany. V dalších letech probíhaly práce zejména na úpravách k zamezení vlhkosti a jiné. V letech 1991-1994 probíhaly další velké opravy. Nová střecha na věži, přeložení střechy na celém kostele a nové omítky. Po té instalace nových číselníků hodin na věži  a oprava hodinového stroje.

Tento hodinový stroj byl roku 1999 nahrazen moderním elektronickým hodinovým strojem řízeným satelitem. Původní stroj byl rozmontován a přemístěn do městského muzea na ledečském hradě, kde bude v chodu ve stálé expozici. V listopadu 1999 byly požehnány a zavěšeny dva nové zvony z dílny pana Petra Manouška – Petr a Pavel (361kg) a Maria (191kg) a instalováno elektrické zvonění. V roce 1999 byla také zahájena rozsáhlá rekonstrukce interiéru kostela. Postupně bylo instalováno nové ozvučení splňující nejvyšší parametry včetně speciálně vybavených lavic pro nedoslýchavé. Dále byly rekonstruovány veškeré elektrické rozvody a rozvaděče. Osvětlení interiéru bylo pojato zcela nově dle návrhu firmy Artlite Studio z Hradce Králové.

Systém osvětlení byl založen na osvětlení klenby, prostor stejnoměrně rozmístěnými svítidly s rozptylovou clonou a směrovými reflektory na zvýraznění důležitých objektů. Jako zdroje byly v těchto svítidlech použity moderní a úsporné halogenidové výbojky (Je škoda, že po osmi letech byla stylová úsporná svítidla hlavního osvětlení amatérsky vyměněna za průmyslová halogenová svítidla). V roce 2003 byl celý kostel vymalován. O rok později byla zahájena rozsáhlá oprava varhan, která byla dokončena v roce 2005.Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Kostel sv. Petra a Pavla: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!