Zeď v MČ Praha 1 a blízkém okolí

Lennonova zeď Praha 1, Velkopřevorské náměstí
Hladová zeď Praha 5, Praha 1
Brána Špička (Vyšehrad) Praha 2, V pevnosti 159/5b


Zeď kolem Prahy 1