Výstava představí tvorbu umělce Romana Franty.

Roman Franta (1962) je znám především díky svým obrazům struktur a brouků, které vytváří od 90. let 20. století. Jak upozorňují např. Jiří Valoch nebo Tomáš Pospiszyl, i přes krásu či líbivost těchto maleb (ale i díky ní), aktualizují a problematizují tyto obrazy především médium malby samotné, malířské prostředky, iluzívnost zobrazení, fiktivnost. Prostřednictvím multiplikovaného motivu brouka autor glosuje svět umění i aktuálního dění. Jiří Valoch roku 1999 píše: „To je již hmyz, smysl jehož existence je pouze v tom, že figuruje na autorových malbách, vůbec nás nemusí zajímat, zda má nějakou skutečnou předlohu ve světě mimo obraz. Jsou to barevné variety, zrozené právě pro svět Frantových obrazů. Smyslem jejich bytí je identifikovat iluzívnost zobrazení, samozřejmě s širokou škálou dalších konotací.“ V těchto bezesporu výstižných interpretacích ovšem jaksi zaniká autorova fascinace motivem samotným, tedy broukem, hmyzem, světem hmyzu, jeho hemžením, kterou mimo jiné dokládají i jeho prostorové objekty, nebo obrazy - texty „Text 1 – O nás“, 2005; „Text 2“, 2005, přestože i ty jsou citacemi.

Výstava v Regionálním muzeu v Teplicích proto bude konfrontovat obrazy brouků s entomologickými sbírkami, které nabízejí srovnání dvou rozlišných a přesto v jistých ohledech podobných projevů: entomologické sbírky – systematicky řazené krabice obsahující dle řádů a druhů přesně uspořádané exempláře, jejichž nechtěná estetika může mít mimo rámec vědy charakter až konceptuální, a obrazy Romana Franty, které i přes svou figurativnost mají také konceptuální rozměr.

Výstava Roman Franta - Brouci by měla být jakýmsi průkopnickým projektem, který propojí potenciál vystavování současného umění s možností prezentovat sbírkové fondy Regionálního muzea v Teplicích. Ty jsou velmi bohaté a různorodé, ale namnoze hlavně uzavřené v depozitářích a skryté veřejnosti. Výstavu Roman Franta - Brouci bychom mohli vnímat v kontextu celé instituce muzea jako takového, také v souvislosti se souslovím „mít brouka v hlavě“, tedy ve významu nové myšlenky, nového přístupu, který se pokusí ustrnulý přístup instituce inovovat.

Pro výstavu v Regionálním muzeu v Teplicích by vznikly i artefakty do veřejného prostoru (prostory nádvoří zámku, v němž muzeum sídlí) – velká molitanová skulptura brouka a 10 ks lehátek, určené pro odpočinek návštěvníků. Vzhledem k tomu, že výstava bude v termínu konání muzejní noci (festival pořádá Asociace muzeí a galerií ČR) a zahájení lázeňské sezóny, budou takové artefakty žádaným zpestřením výstavy.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Roman Franta / Brouci

Hotel Vienna Teplice (213 metrů)

Hotel Prince de Ligne Teplice (243 metrů)