Adolf Loos – Viktor Bauer. Konfiskované vzpomínky

Adolf Loos – Viktor Bauer. Konfiskované vzpomínky

Adresa:

Praha 6, Nad Hradním vodojemem 53/13

Termín: 12.4.2018 17.6.2018

12dub - 17čer celý den

Žánr: výstavy


Výstava prezentuje výsledky průzkumu, díky němuž byly objeveny nové realizace Adolfa Loose (1870–1933) v interiérech klasicistního zámečku v areálu brněnského výstaviště navržené pro průmyslníka Viktora rytíře Bauera von Rohrfelden (1876–1939). Náplň výstavy vychází z dochovaných konfiskačních soupisů, které dokumentují v současnosti nezvěstné vnitřní vybavení a šíři architektových zásahů při úpravách Bauerova zámečku. Díky propojení informací ze soupisů s obrazovým materiálem vyvlastněných fotografií lze dnes definovat původní podobu Loosem navržených úprav, jejichž rozsah je nepoměrně větší, než se dosud předpokládalo.

Viktor Bauer přitom Loose angažoval již poněkolikáté: kromě rodinné vily v Drážďanech, vídeňského bytu na Friedrichstrasse a vily ředitele cukrovaru v Hrušovanech u Brna, se spekuluje také o jeho spoluúčasti při zařizování interiérů zámku v Kuníně, který rodina zdědila v roce 1915, nebo o autorském podílu na obnově hrušovanského cukrovaru, který v témže roce vyhořel. Prostřednictvím snímků mimořádně nadaného amatérského fotografa, jímž byl zcela netradičně sám stavebník, výstava představuje nejen architekturu, ale i životní styl jejích uživatelů.

Viktor Moritz Peter Maria rytíř von Bauer-Rohrfelden (1876–1939) byl nadmíru
pozoruhodnou osobností. Ač byl vzděláním právník, byl zároveň propagátorem
automobilismu, cestovatelem, sportovcem, panevropsky zaměřeným myslitelem, diplomatem,
vyznavačem ezoterických nauk, ale také vášnivým amatérským fotografem. Bauer pocházel z
rodiny významných moravských velkoprůmyslníků a po smrti rodičů v roce 1911 převzal
vedení průmyslového impéria.

Architekt Adolf Loos (1870–1933) patřil k významným osobnostem evropské kulturní scény
přelomu století. Ve svých proslulých textech a přednáškách prosazoval úsporné
architektonické formy, pohodlné a praktické bydlení a užití ušlechtilých materiálů. Svá
nejvýznamnější díla navrhl ve Vídni, Praze, Plzni a Paříži.

Donedávna se zdálo, že zakázky provedené architektem Loosem pro průmyslníka Viktora
Bauera jsou dobře probádanou oblastí. Další otevření tématu nicméně ukázalo, že vztah obou
brněnských rodáků, Loose a Bauera, byl ve skutečnosti mnohem intenzivnější. Novým
objevem je přítomnost Loosova nábytku ve vile v Drážďanech, kterou Viktor Bauer zakoupil
pro svou rodinu v roce 1912, podíl na řešení dvou vídeňských bytů v ulicích Friedrichstraße
a Babenbergerstraße, a zejména nová zjištění učiněná v souvislosti s Loosovou úpravou
interiérů zámečku ve Starém Brně.

Nová zjištění se pojí i s úpravou klasicistního zámečku, který byl postaven kolem roku 1850
na adrese V Hlinkách ve Starém Brně a který je dnes součástí areálu brněnského výstaviště.
Adaptaci zámečku na moderní bydlení, jenž Viktor Bauer používal od počátku 20. let 20.
století jako hlavní rodinné sídlo, opět svěřil vídeňskému architektovi a brněnskému rodákovi
Adolfu Loosovi.

Dokladem o architektově podílu na úpravě interiérů zámečku a vybavení rezidencí, v nichž
stavebník se svou rodinou pobýval, jsou snímky z fotografických alb, která Bauer koncipoval
jako kroniky z cest i rodinného života. Alba obsahují bohatý fotografický materiál, jenž
napomáhá rekonstruovat podobu dnes již neexistujících nebo jen nekompletně zachovaných
interiérů.

Loosův podíl na adaptaci zámečku potvrzují také soupisy majetku pořízené po druhé světové
válce v souvislosti s konfiskací majetku občanům německé národnosti. Součástí konfiskátu
byla také zmíněná rodinná alba, která se dnes nacházejí ve správě Národního památkového
ústavu.

Alba se do současnosti nedochovala v plném rozsahu, stránky s některými fotografiemi, které
by ještě důkladněji dokreslily podobu zkoumaných interiérů, jak napovídají autorovy popisky,
byly násilně vytrženy neznámo kým. Přesto se autorky ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy
rozhodly formou této studijní výstavy představit výběr z dostupných materiálů k dalšímu
bádání odborné veřejnosti i k potěše milovníků architektury, bytové kultury a fotografií první
poloviny 20. století.

Doprovodný program k výstavě:
25. 4. v 17.00 hod. Adolf Loos – Viktor Bauer. Konfiskované vzpomínky
Doprovodná přednáška k výstavě představí výsledky výzkumu věnovaného známým i dosud
nepublikovaným zakázkám, které realizoval architekt Adolf Loos pro brněnského
cukrovarníka Viktora Bauera.
Přednášející: Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.
Rezervace míst pomocí rezervačního formuláře: http://muzeumprahy.cz/adolf-loos- viktor-
bauer-konfiskovane- vzpominky/

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Galerie a muzea - Praha 6 Akce v MČ Praha 6

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Adolf Loos – Viktor...

Orchid Pension Praha 6 (574 metrů)

Penzion Sprint Praha 6 (577 metrů)

Doporučené akce v Praze

Akce v Praze na Jiný den?

V okolí doporučujeme...

Pražský hrad Pražský hrad Praha 1 (1 619 m)
Chrám svatého Víta Chrám svatého Víta Praha 1 (1 636 m)
Café Savoy Café Savoy Praha 5 (2.5 km)