Zátiší jako happening

Zátiší jako happening

Adresa:

Praha 1, Hradčanské náměstí 15

Termín: 14.7.2018

14červenec sobota 17:00

Žánr: výstavy


Komentář k holandským zátiším ve sbírce starého evropského umění a workshop – Instalace v zahradě, typové kompozice, od popisu k abstrakci, videoreportáž, piknik. Zdarma Evropské umění od antiky do baroka Ve třech podlažích Šternberského paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do konce 18. století.

Úvod expozice náleží památkám z období antického Řecka a Říma. Sály prvního patra nabízejí díla slavné estenské kolekce italského umění 14. až 16. století s proslulou Podobiznou Eleonory z Toleda Agnola Bronzina. Pozoruhodnému souboru staršího nizozemského malířství vévodí oltářní archa Jana Gossaerta zv. Mabusse. Vystavená sbírka ikon nabízí příklady tvorby většiny významných center středomoří a východní Evropy. Ve druhém patře se návštěvník setká s tvorbou italských, španělských, francouzských a nizozemských mistrů 16. až 18. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství – mezi nimi Tintoretto, Fetti, Vouet, Ribera, Tiepolo, Guardi, El Greco, Goya, Rubens, van Dyck. Mimořádnou kvalitou vyniká zvláště kolekce holandských mistrů, které vévodí Učenec v pracovně Rembrandta van Rijn či Podobizna Jaspera Schade od Franse Halse. Zastoupena jsou zde take díla Terborchova, Ruysdaelova a van Goyenova. Samostatný kabinet, instalovaný ve stylu první poloviny 19. století, připomíná osobnost Josefa Hosera.

Tomuto významnému sběrateli a mecenáši vděčí Národní galerie v Praze za podstatnou část svých sbírek starého umění. Přízemí palace je věnováno německému a rakouskému malířství a sochařství 16. až 18. století. Mezi vystavenými díly nechybí např. Růžencová slavnost Albrechta Dürera, díla Lucase Cranacha, Georga Flegela či Franze Antona Maulbertsche. Pozn. Část sbírkové prezentace německého a rakouského umění 16. ­až 18. století vystavená v přízemí Šternberského paláce je uzavřena. Dürerova Růžencová slavnost a díla Lucase Cranacha zůstávají nadále vystavena.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Zátiší jako happening

Aparthouse Jerome U Zlaté podkovy Praha 1 (138 metrů)

Hotel U Zlatého kola Praha 1 (144 metrů)