Magická přitažlivost ochrany válečníka Vítězslav Netrval, Stanislav Poláček

Magická přitažlivost ochrany válečníka Vítězslav Netrval, Stanislav Poláček

Adresa:

Plzeň, Na Roudné 18

Termín: 5.5.2016 27.5.2016
Vstupné:

50,-

5kvě - 27kvě celý den

Žánr: výstavyseceseobrazyvernisáž


Magická přitažlivost ochrany válečníka
Vítězslav Netrval, Stanislav Poláček

Vernisáž – 5. 5. 2016 v 18:00
Výstava – 3. 5. – 27. 5. 2016

Sochař Vítězslav Netrval vkusně balancuje s mírou ještě neurážejícího sarkasmu a pohrává si se shovívavou ironií. Netrvalův sochařský svět je zábavný, ale především navýsost lidský. Sochař v originální svitě svých postaviček zdařile paroduje lidské malosti, s nadhledem ironizuje vlastnosti, chování a projevy rodu Homo Sapiens. Příznačným znakem Netrvalovy tvorby je vzájemné střetávání a prolínání lidského a zvířecího světa.

Zvířecí figurky jsou metaforickým obrazem člověčenství, člověčí hrdinové zas nezřídka překypují animálními projevy i chováním. Vzájemná provázanost těchto bytostí, podmíněnost jejich biologických a fyziologických znaků, ale i jejich mentálních projevů, vytváří autentický, lehce nadpřirozený svět, jen zdánlivě existující mimo naši realitu. V tomto světě vedle sebe přirozeně postává zvířecí figura doplněná o lidské atributy i lidská postava ozvláštněna zoomorfními prvky.

V námětech Netrvalových soch se objevují úsměvné skeče, ale i vážnější témata, která parodují stereotypy povrchního života kolem nás. Také ve formě je Netrvalova tvorba poměrně variabilní. Původní dřevěné skulptury postupně nahradil autorův zájem o modelovanou plastiku. Prvotní monochrom nahrazuje expresivní barevná nadsázka. I v barevném pojednání až úzkostlivě budovaného tvaru se autor záměrně dostává až na hranici vypjatého naturalismu. S provokující upřímností vrávorá na úzké hraně umění a kýče. Není pochyb o tom, že se svým výtvarným názorem se Vítězslav Netrval programově přibližuje k té linii sochařské tvorby, která v naturalisticky pojaté figuraci kriticky i s humorem odráží naší realitu.

Výtvarník Stanislav Poláček studoval vletech 1979 – 1983 na SUPŠ v Karlových Varech, poté na PF v Plzni, obor výtvarná výchova (1985 – 1990). Od r. 1994 působí jako pedagog na katedře výtvarné kultury PF ZČU v Plzni, od 1998 rovněž jako pedagog na SSUPŠ-Zámeček v Plzni a nyní současně i na ÚUD ZČU v Plzni. Od r. 2001 je členem plzeňské výtvarné skupiny P89

Stanislav Poláček si během studií vytvořil figurálně zaměřený expresivní projev, který na počátku 90. let transformoval do kultivovaného expresivního přednesu dynamických přírodních sil a biomorfního tvarosloví. V této fázi se již ohlašují intelektuální tendence, jež později podrobí expresivní, organický formální jazyk a spontánní malířské gesto spekulativním intervencím. Tento vývoj posílí zprvu experimentální, záhy zrale definovaná práce s digitálními médii.

Organické formy, ikonograficky zastupující vitální síly, podrobuje umělec prostřednictvím digitální techniky tvarové a kompoziční transformaci podle systematicky uplatňovaného principu symetrie. Ta jim vnucuje charakter strnulých magických ikon, jejichž genezi lze, přes ikonopis východního křesťanství a obrazy předků v řadě kultur, vystopovat až k archaickým čínským bronzům tao-tie. Takto manipulované obrazy nabývají technickým přenosem na plátno identitu závěsného obrazu, do něhož umělec zpětně zasahuje malbou či plošnou aplikací fólie.

Uvedený princip Stanislav Poláček přísně a důsledně formuloval v bílých sádrových reliéfech, jejichž abstraktní plasticita je založena na symetrickém sebevztažení tvaru ve vertikální i horizontální ose. Výsledkem jsou precizní novotvary, zcela vzdálené někdejším figurativně-expresivním východiskům, z nichž ovšem zůstala zachována vitalistická ikonografie. Její významovost, dříve subjektivní a konkretizovaná, má však nyní abstraktní, univerzální povahu.

Neobvyklá vizualita Poláčkových prací má do určité míry novosecesní povahu ve smyslu nikoli poklesle dekorativním, nýbrž s plným významem původních vitalistických konceptů secese i její ornamentalistické estetické koncepce.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Doporučujeme Galerie a muzea - Plzeň Akce v obci Plzeň
  • Divadlo Alfa

    V okolí doporučujeme

    Divadlo Alfa
    Plzeň, Rokycanská 7

    Profesionální divadlo zaměřené na mladé publikum. Divadlo ALFA - Divadlo... zobrazit více


Podobné akce

Ubytování v okolí akce Magická přitažlivost...

Hotel Roudná Plzeň (34 metrů)

Hotel Palace Plzeň Plzeň (61 metrů)