Výstava připomíná třicáté výročí sametové revoluce.

Pro mnohé z nás je těžké rozlišit, co je historie a co už současnost. Někde přesně na rozhraní se nacházejí listopadové události v roce 1989. V předchozích letech připravilo jičínské muzeum několik výstav zachycujících Jičín především ve 20. století, jednalo se například o 1. a 2. světovou válku, významné události, jejichž letopočet končí osmičkou apod. Na této jakési časové přímce se připomínka roku 1989 přímo nabízí. Dalším důvodem pořádání výstavy je rovněž informovat studenty a žáky jičínských škol o dění v jejich městě a nakonec i samotní Jičíňáci projevili zájem o nastínění těchto událostí.
    
Konec 80. let 20. století je velmi těžké zachytit prostřednictvím písemných pramenů, protože se pro jičínský okres zachovalo velmi málo materiálů. Složky SNB a StB se v Archivu bezpečnostních složek pro Jičín nezachovaly vůbec. U příležitosti 17. listopadu 1989 je nutné si připomenout i jednu z příčin dosavadního neuspokojivého vyrovnávání se s minulostí v České republice, a to zničení řady důkazů o činnosti bývalé Státní bezpečnosti. Skartace na konci roku 1989 byly prováděny na základě pokynů tehdejšího prvního náměstka ministra vnitra (NMV) ČSSR genpor. Ing. Aloize Lorence, CSc. Ten je nařídil sice neoprávněně, ale ovlivnily a znemožnily další studium a posouzení řady momentů z konce 80. let 20. století. Konkrétní jičínské materiály nejsou k dispozici, ale mnoho zajímavých věcí bylo možné dohledat v krajských materiálech a denních hlášeních SNB. Výborným zdrojem materiálů je také kronika města uložená v jičínském archivu. Kronikářka Jana Hofmanová zachytila atmosféru listopadových událostí velmi přesně a dají se porovnat s denními hlášeními SNB, což je velmi zajímavé.

Nejdůležitějším momentem u takto nové historie jsou samozřejmě vzpomínky pamětníků, které velmi obohatí celou výstavu, protože osobní zážitky na tuto dobu jsou u mnohých z nás stále ještě velmi silné, o to více, když se jedná o tak důležitou událost, jako byla sametová revoluce.

Vedle písemných informací nebude na výstavě chybět celá řada dobových snímků zachycujících manifestace na tehdejším Gottwaldově náměstí, generální stávku 17. 11. i pozdější setkání ve Sportovním areálu 4. 12. 1989.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Galerie a muzea - Královéhradecký kraj Akce v obci Jičín

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Listopad 89 v Jičíně

EA Hotel TammelJičín (193 metrů)

Grand Hotel PrahaJičín (456 metrů)

Hotel reSTARTJičín (905 metrů)