Město Náchod pořádá ve spolupráci s Územní památkovou správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod NÁCHODSKÉ KURONSKÉ SLAVNOSTI

SOBOTA 8. ZÁŘÍ 2018 
stánky s řemesly a občerstvením 
prohlídky zámku 9.00-19.00 hodin
noční prohlídky s oživlými postavami 21.00-23.00 hodin
otevřená vyhlídka na terase 

I. nádvoří - Zámecký sklep
15.15-15.45 O slepičce - pohádka s loutkami a pomocníky, B. Němcová - J. Holasová
16.00-16.30 Otesánek - loutková pohádka, K. J. Erben - J. Holasová

I. nádvoří -Velký sál
16.00-16.45 Koncert pro vévodu
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod
17.15-17.35 Pěvecký sbor Hron 

III. nádvoří
řemeslné tvoření
(ukázka tradiční řemeslné výroby, vlastní výroba předmětů, stánkový prodej)
balónky pro děti 

Zámecká kaple
16.30-17.15 MUSICA PER GAUDIUM
hudební putování Evropou a časem s prastarým hudebním motivem la folia
Podium
10.00-10.15 Horolezci, hudebně - dramatická pohádka - MŠ Hronov, Havlíčkova
10.35-10.55 Příběh ztracené vody - MŠ Velké Poříčí
11.05-11.25 České dějiny - hudebně dramatické vystoupení - ZŠ Náchod Babí
11.45-13.15 MODRÝ CIMBÁL - pop-rock cimbal

14.00-14.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského

14.35-15.05 soubor Memelite - hosté z partnerského města Bauska v Lotyšsku
15.10-15.25 Orientální tance - SVČ Déčko Náchod
15.45-16.35 Smíšený sbor Kácov - Nové Město nad Metují
16.50-17.10 Kouzelný vějíř - Mr. Carlo
17.15-17.35 Módní přehlídka - SŠ průmyslová, textilní a polygrafická

19.30-20.50 Dasha s kapelou Pajky Pajk Quintet
vstupné: 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP - vstupné vybíráno od 18.45 hodin

IV. nádvoří
stánkový prodej, občerstvení 

IV. nádvoří - Piccolominská zahrada

15.00-16.00 KON&TAKT (skupina country & blues)
15.00-17.30 Žonglérské workshopy pro děti 

V. nádvoří
skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, hra na flašinet, občerstvení 

Galerie výtvarného umění Náchod 
Claudie Resner - Jemné mosty nad neviditelnými propastmi
výstava výtvarnice pocházející z Hradce Králové, která pracuje se současnými materiály

10.00, 11.00, 13,00, 14.00, 15.00 Workshopy pro veřejnost s Claudií Resner - Hvězdy na papíře

18.00 Boundary Jazz Quintet
koncert příhraničního jazzového česko-polského kvintetu, tentokrát v komornější sestavě bez bicích nástrojů (trubka, saxofon, kontrabas a kytara)

10.00-18.00 PROSO - spolek přátel šermu, historie, divadel a řemesel 
inscenované ukázky - 10.30, 13.00 a 16.00 hodin
(prezentace zbrojí, zbraní, lukostřelba, dobová polní kuchyně)

výstava dravých ptáků

Zámecká alej

soutěže pro děti - SVČ Déčko
prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufloni ve volné přírodě
jízda na koni a v kočáře

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN - vstupné: 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Kulturní centra - Královéhradecký kraj Akce v obci Náchod

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Kuronské slavnosti -...

Hotel U Beránka Náchod (162 metrů)

Penzion Rozálie Náchod (303 metrů)