Jak se proměnila krajina v okolí Pálavy na konci 80. let 20. století? Kam zmizela meandrující se řeka Dyje? A jak vznikaly nádrže, které jsou dnes viditelné v krajině pod Pavlovskými vrchy? To vše Vám přiblíží fotografická výstava snímků přírody a krajiny pořízených před a během výstavby Vodního díla Nové Mlýny.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Tam, kde tekla řeka

Hotel Vivaldi Mikulov (120 metrů)

Hotel Réva Mikulov (150 metrů)