Klášter ve městě Poličany a blízkém okolí

Trapistický klášter Poličany Poličany, klášter
Klášter Skalka Mníšek pod Brdy, klášter
Poutní areál Skalka Mníšek od Brdy, Skalka
Zbraslavský klášter Praha 5, Ke Krňovu 2
Kostel sv. Jiljí Milevsko, U Bažantnice 556
Bazilika Navštívení Panny Marie Milevsko, Klášterní 563
Klášter Milevsko bratří premonstrátů Milevsko, U Bažantnice 556


Klášter kolem města Poličany