Jan Baldinský – Progres 13

Jan Baldinský – Progres 13

Adresa:

Praha, U Paliárky 7

Termín: 11.3.2024 19.3.2024
Vstupné:

Vstupné dobrovolné

11bře - 19bře celý den

Žánr: výstavyumění výtvarné umění galerie Praha


Srdečně vás zveme na výstavu Jana Baldinského s názvem "Progres 13", která se koná od 11. do 19. března v Galerii Ivana Bednáře v Praze.

Jeho tvorba není o konkrétním stylu či výtvarníkovi, který by ho inspiroval. Je to spíše spontánní pocit a intuice, je to jeho hledání a zkoumání. Avšak vliv pomíjivosti, času a kosmu se v ní projevuje. Každý mladý člověk i dítě má nějakou tvořivou duši, a on není výjimkou. S postupem času a zráním si člověk utváří názory a zjišťuje, že není čas promarnit příležitost vyjádřit svou kreativitu. Tak přišla ta jedinečná chvíle, trochu náhoda, a Jan začal objevovat, kam až může zajít.

Přestože je vyučený pánský krejčí, vidí v této profesi jakýsi počátek své kreativity. Snaží se nepoužívat štětce, snad jen na základní plochy. Omezuje ho malování na přesnost, potřebuje mít pocit volnosti. Jeho nástroje jsou špachtle, ruce ve smyslu nanášení barvy přímo do dlaní, což umožňuje dělat obrazy plastickými. Další rozměr přináší dotyk na hotový obraz, kdy cítí, že obraz není pouhou plochou. Občas používá spreje a dokonce i hřeben na linkování a jiné nástroje, které člověk má doma.

Jeho sen? Dále objevovat, tvořit, mít z toho dobrý pocit. A když se obraz bude líbit, tak vyjímečně dobrý pocit.  A dále vystavovat…

Otevírací doba:
po-pá     17–21
so           13–22
ne           zavřeno
_____

You are warmly invited to the exhibition of Jan Baldinský titled "Progress 13," which will take place from March 11th to March 19th at the Ivan Bednář Gallery in Prague.

His work is not about a specific style or artist that inspires him. It's more about spontaneous feeling and intuition, it's his exploration and inquiry. However, the influence of transience, time, and the cosmos manifests in it. Every young person and child has a creative soul, and he is no exception. With time and maturity, people form opinions and realize that there is no time to waste the opportunity to express their creativity. So came that unique moment, a bit of coincidence, and Jan began to discover how far he could go.

Although trained as a men's tailor, he sees in this profession a beginning of his creativity. He tries not to use brushes, perhaps only for basic surfaces. Precision limits him in painting; he needs to feel free. His tools are spatulas, hands for applying paint directly to the palms, allowing him to make the paintings tactile. Another dimension is added by touching the finished painting, feeling that the painting is not just a flat surface. Occasionally, he uses sprays and even a comb for line work and other tools that one has at home.

His dream? To continue discovering, creating, having a good feeling about it. And if the painting is liked, then an exceptionally good feeling. And to continue exhibiting... 

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Galerie a muzea v Praze Akce v MČ Praha

Podobné akce

7bře - 21dubcelý den

20bře - 27dubcelý den

Magie umění

, Karlovo náměstí 23 Výstava