Městské muzeum

Čelákovice, Na Hrádku

Není tu akce, kterou Městské muzeum pořádá? Přidej ji
  • Byli tadyjanottova
  • Ohodnoť místo

Městské muzeum v Čelákovicích, založené již v roce 1903 přes označení "městské muzeum", svojí činností daleko přesahuje hranice katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí. Od roku 1949 muzeum trvale sídlí v objektu Tvrze v bývalém středověkém šlechtickém sídle. Areál Tvrze prošel v 15. a 16. století četnými stavebními úpravami, byl rozšířen a opevněn vlastní hradební zdí. V roce 1982 byla pod vedením bývalého ředitele Jaroslava Špačka dokončena 10 let trvající náročná rekonstrukce celého objektu do goticko-renesanční podoby a následně zpřístupněny nové muzejní expozice.

V expozicích je zastoupena neživá i živá příroda středního Polabí a stovkami vystavených exponátů kontinuita osídlení, společenské dění i hospodářský a kulturní vzestup lidstva v uplynulých osmi tisíciletích v našem regionu. Muzeum vlastní i významné exponáty, jako např. zlatou záušnici z pravěkého sídliště v Toušeni, která je nejstarším dokladem užití zlata na našem území a to v období pozdní doby kamenné (3 tisíce let př. Kr.). Jiným unikátem je keramická obličejová maska z doby bronzové nalezená v Ostrově - Zápech a řada vzácných nálezů ze Staré Boleslavi a dalších lokalit.

V samostatném objektu nedaleko muzea - v rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy, je umístěna specializovaná expozice "Čelákovické košíkářství". Košíkářskými výrobky, písemnostmi a dalšími doklady podává veřejnosti obraz o době vzniku, konjunktury a zániku tohoto, pro Čelákovice v 19. a počátkem 20. století, významného řemesla.Městské muzeum a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Městské muzeum: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!