Kostel sv. Václava, Planá nad Lužnicí

Kostel sv. Václava

Planá nad Lužnicí, ČSLA 216

Není tu akce, kterou Kostel sv. Václava pořádá? Přidej ji
  • Byli tadyClassFest
  • Ohodnoť místo

Původně gotický kostel z r. 1357, byl upraven kolem r. 1666 a zcela přestavěn na konci 18. století. Jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem a s věží má jednoduché fasády. Na fasádě dochován reliéf sv. Václava od J.V. Duška z r. 1939. Cenné interiéry.

Dle písemných pramenů farní kostel na tom místě stál již před rokem 1357 (tehdy patřil do panství ústeckého). Kostel byl v průběhu husitských válek vyloupen a poničen. Do roku 1547 kostel spolu s osadou patřil táborské obci, poté táborskému záduší. Od r. 1658 patronát připadl Šternberkům, poté Lobkovicům. V druhé polovině 17.století byli správou kostela pověřeni strahovští premonstráti. Dle chronogramu na plášti presbyteria došlo k přestavbě kostela v r. 1701. K další podstatné přestavbě kostela došlo roku 1796 (poměrně podrobnou zprávu o ní podává pamětní spis vložený do makovice věže): kostel rozšířen, zvýšena klenba v presbyteriu, strop v lodi „na rákos daný“, nově zbudována byla oratoř při severní straně presbyteria a především od základu nově vystavěná věž v západním průčelí. Starší šindelová krytina tehdy byla nahrazena pálenou. Roku 1861 proběhla nespecifikovaná vnitřní úprava kostela. Nové škody stavba utrpěla při povodni v r. 1890. V r. 1900 byla nahrazena kamenná podlaha „šamotovou“. Roku 1910 proběhla oprava věží včetně oplechování (věžička sanktusníku byla kromě jednoho „rohového sloupku“ celkově nahrazena). Současná interiérová výmalba stěn pochází z přelomu 20. a 30. let 20. století. Nad severní boční vchod do kostela byl r. 1939 umístěn vysoký reliéf sv. Václava od sochaře J.V. Duška. Hřbitov byl upraven v první polovině 20. let 19. století (dle údaje z r. 1922 „velmi pěkný portál“ ve hřbitovní bráně, která byla odstraněna v druhé polovině 20. století, pocházel z r. 1823). V roce 1864 byla starší kostnice přebudována na (dnes již též neexistující) márnici.Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Štítky

Kostel sv. Václava: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!