Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Most, Kostelní 289

Není tu akce, kterou Kostel Nanebevzetí Panny Marie pořádá? Přidej ji
  • Byli tadyAndrea Morkusová
  • Fotky z okolí
  • Ohodnoť místo
  • www.kostel-most.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jenž se nesmazatelně zapsal do historie svým přesunutím

Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most na místě dřívější raně gotické baziliky. Ze staršího kostela se dodnes dochovala pouze krypta. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517, slavnostně vysvěcena byla v roce 1594

Ve 2. čtvrtině 18. století byl východní chór kostela uzavřen monumentálním hlavním oltářem, doplněným v sedmdesátých letech nadživotními sochami tyrolského sochaře B. Edera a obrazy jezuitského malíře J. Kramolína. Protiváhou oltáře se staly velké varhany v západní části empory, a optickou spojnicí soubor soch Krista a apoštolů od lobkovického sochaře J. A. Dietze z třicátých let 18. století, osazený na vnitřní straně pilířů lodi ve výši empory.

Před plánovanou likvidací kvůli těžbě uhlí byl tento gotický skvost zachráněn převezením po čtyřech kolejích na nové místo v blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Cesta dlouhá 841 metrů trvala od 30. září do 27. října 1975. Samotný přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinesových rekordů tisíciletí.

Opětovného otevření se kostel dočkal 4. listopadu 1988, restaurátorské práce v interiéru však pokračovaly i nadále. Dokončeny byly dohotovením 17 metrů vysokého barokního oltáře a slavnostním znovuvysvěcením kostela ve dnech 19. a 20. června roku 1993.  

Z původního bohatého vybavení chrámu se dochovala řada umělecky hodnotných děl, dokládajících provázanost se sasko-míšeňským okruhem. Naleznete zde renesanční reliéfní polychromované výjevy Starého a Nového zákona na poprsnici empory, gotickou kazatelnu s nově objevenými původními malbami výplňových polí, křtitelnici, pastoforium či renesanční kamenné epitafy významných mosteckých měšťanů. 

Dnes si zde můžete prohlédnout jak samotnou loď kostela se vztaženými opěrnými pilíři a nádhernou klenbou, tak i ochoz empory s původními restaurovanými vitrajemi. Prohlídka kostela je doplněna i o zajímavý dokument o jeho přesunu

Návštěvníci mohou vystoupat i na kostelní věž s vyhlídkou či si po předchozí rezervaci prohlédnout dochované krovy. Přístupná je i sousední kaple Svatého Ducha, jež je nejstarší dochovanou památkou v Mostě.

Foto: J. Haušild, archiv kostela Nanebevzetí Panny Marie – NPÚ, Andrea Morkusová a Tomáš VojáčekUkaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na fotkách...

Máš lepší fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Kostel Nanebevzetí Panny Marie: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!