Archeologické muzeum Šatlava, Česká Lípa

Archeologické muzeum Šatlava

Česká Lípa, Vězeňská 189/4

Není tu akce, kterou Archeologické muzeum Šatlava pořádá? Přidej ji
  • Byli tadyAndrea Morkusová
  • Ohodnoť místo

Památkově chráněná budova  bývalého městského vězení (šatlavy) byla slavnostně otevřena po rekonstrukci v únoru 2011. Kamenná stavba městské šatlavy je přistavěna k vnitřní stěně středověké městské hradby, v těchto místech široké více než dva metry. Nejstarší část vězení pochází z 16. století, v období baroka byla zvýšena o patro a v 19. století klasicistně přestavěna. Šatlava plnila funkci městského vězení do roku 1935.

Expozice jeskynní archeologie návštěvníkům představuje téma využívání jeskyní a skalních převisů člověkem od pravěku až do 20. století. Expozice je zaměřena na jednotlivé pískovcové a krasové oblasti s důrazem na region severních a severovýchodních Čech.

Druhá expozice je věnována archeologii města Česká Lípa a místní hrnčířské výrobě. Součástí expozice jsou i modely pecí rekonstruovaných na základě výzkumů českolipské Hrnčířské čtvrti, nacházející se v širším okolí dnešní Hrnčířské ulice. Tzv. vězeňský kout je věnován vlastnímu objektu šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě.

Součástí expozice je infobox, kde si návštěvníci mohou virtuálně prohlédnout 3D model středověké České Lípy a pomocí dotykové obrazovky uskutečnit výlet do vybraných jeskyní Čech, Moravy a Slezska.

Archeologické muzeum je pobočkou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Foto: archiv Archeologického muzea Šatlava

 


Archeologické muzeum Šatlava a okolí - aktuální program

Toto muzeum/galerie si nedoplňuje program nebo není naším partnerem. Víš o akci, která se zde koná? Přidej ji.

Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Máš fotku tohoto místa? Přidej ji

Přihlas se a přidej na Informuji.cz své nejlepší fotky tohoto místa. Děkujeme za pomoc! :)


Archeologické muzeum Šatlava: hodnocení ostatních

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!