Jako z filmu

Jako z filmu

Termín: 28.5.2017
Vstupné:

90,-

28květen neděle 19:00

Žánr: film


Celovečerní film vizuálního umělce Tomáše Svobody „Jako z filmu“ není o filmu. Nejedná se o esejistickou úvahu o pohyblivém obraze. Není komediální historkou z jednoho letního odpoledne. Nelze jej vnímat jako záznam pracovního postupu. Není ani převyprávěným filmem. A už vůbec není o technologii vzniku filmového záznamu.

Je o životě. Je to experiment, v němž je film ryze uměleckým prostředkem. Médium filmu patří ke stěžejním tématům v tvorbě Tomáše Svobody. Filmové postupy, dekorace či obsahy se stávají součástí jeho instalací, performancí a videí. Svoboda nejprve studoval malbu na výtvarných akademiích v Praze a v Karlsruhe.

Záhy však přešel k volnější tvorbě, v níž se soustředí na několik tematických okruhů – vztah mezi obrazem a slovem, analýzu komerčních médií, vliv filmu na moderní společnost či audio/vizuální komunikaci jako takovou.

Výsledkem je metoda, kterou sám Svoboda označuje souslovím „imagine film“. Ve své tvorbě užívá základních prvků filmového jazyka, které v divákově imaginaci konotují další představy a významy. Konečné dílo je vždy mentálním konstruktem konkrétního diváka. Zároveň se představivost a divácká zkušenost, s nimiž Svoboda počítá, stávají nedílnou součástí instalace.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Kulturní centra - Nymburk Akce v obci Nymburk

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Jako z filmu

Hotel Zámeček Poděbrady (6.8 km)

Hotel Bellevue - Tlapák Poděbrady (7.3 km)