Živá třída

Živá třída

Adresa:

Praha 1, Nosticova 2a

Termín: 18.4.2016
Vstupné:

300

18duben pondělí 19:30

Žánr: ostatní akcepřednášky


Pořadem vás bude provázet Petr Lisý a David Frank

Christopher M. Bache je americký filosof, profesor religionistiky a jeden nejinvenčnějších transpersonálních myslitelů a výzkumníků vědomí současnosti. Od r. 1978 vyučuje jako profesor na katedře filosofie a religionistiky na Youngstownské státní univerzitě v Ohiu, od r. 1998 je také mimořádným profesorem na Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. V letech 2002-2003 byl ředitelem pro transformační učení na Institutu noetických věd v Petalumě. V rozsáhlém průzkumu transpersonální reality, který prezentuje ve svých knihách a článcích a který je založen na jeho vlastní hluboké zkušenosti s mimořádnými stavy vědomí, Bache bezprostředně navazuje na práci svého předchůdce, transpersonálního psychologa a psychiatra českého původu Stanislava Grofa.

Pořad bude věnován především myšlenkám představeným v knize Živá třída, jejíž českou verzi publikovalo v r. 2015 nakladatelství Carpe Momentum. Chris Bache v ní prezentuje transpersonální model vyučování na bázi kolektivního vědomí, který neobyčejně rozšiřuje potenciál učení a možnosti osobní a kolektivní transformace a znamená skutečnou revoluční výzvu pro současný způsob vzdělávání (jedná se především o práci s vysokoškolskými studenty a dospělými). Dotkneme se i poselství obsaženého v autorově předchozí knize Dark Night, Early Dawn: Steps to a Deep Ecology of Mind (Temná noc, brzký úsvit: kroky k hlubinné ekologii mysli), která se zabývá tím, jaké důsledky mají prožitky mimořádných stavů vědomí, a zvláště psychedelických stavů, pro současnou epistemologii, ontologii a etiku.

Součástí večera bude promítání přednášky Chrise Bache Waking Up in the Classroom: Lessons from 30 years of teaching in the heartland (Probuzení ve třídě – poznatky z třiceti let vyučování v srdeční krajině), opatřeného českými titulky.

Pořadem budou provázet členové české sekce Budapešťského klubu - andragog a psychoterapeut Petr Lisý, překladatel knihy Živá třída a David Frank, nakladatel knihy Živá třída

Na místě bude možné zakoupit uvedené české vydání knihy Živá třída za zvýhodněnou cenu 300,- Kč.

Obnovený cyklus přednášek a diskusních večerů pořádané Budapešťským klubem ČR z.s., který je českou sekcí think tanku The Club of Budapest - mezinárodní neformální společenství tvůrčích lidí ze sféry vědy, umění, literatury a kultury, orientující se na podporu a rozvoj nových celostních způsobů myšlení a etiky, adekvátních výzvám, jimž dnes jako lidstvo globálně čelíme.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Kulturní centra - Praha 1 Akce v MČ Praha 1

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Živá třída

Mandarin Oriental Praha 1 (105 metrů)

Hotel Kampa Garden Praha 1 (177 metrů)

Doporučené akce v Praze

Akce v Praze na Jiný den?

V okolí doporučujeme...

Karlův most Karlův most Praha 1 (347 m)
Národní divadlo Národní divadlo Praha 1 (598 m)
Café Louvre Café Louvre Praha 1 (926 m)