Výlet: Vzhůru na Vyšehrad

Výlet na území městské části: Praha 2
Cyklo výletPěší turistikavýlet na 2 hodinymírná náročnost
Cihelná Brána

Výlet Vzhůru na Vyšehrad má celkem 18 zastávek. Vzdušnou čarou je pak těchto 18 míst od sebe vzdáleno 1.5 kilometru. Pěšky se dá trasa výletu projít (bez větších zastávek) přibližně za 30 minut.

1.Start 2

zastávkou je Táborská brána

Táborská brána
Táborská brána je vstupní branou do pevnosti z Pankráce. Byla postavena v letech 1655-1656, brzy po začátku stavby vyšehradské citadely v r. 1653. Vznik barokní citadely Vyšehrad souvisel se stavbou pražského opevnění (v letech...
Praha 2, Táborská brána

Kde se v okolí ubytovat?

Hotel Amadeus Praha 2 257
metrů

Hotel INOS Praha 4 382
metrů

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
2.89
metrů
1

zastávkou je Brána Špička

Brána Špička
Části středověkých zdí jsou pozůstatky dávné dominanty Vyšehradu – brány Špičky, postavené v době Karla IV. a zbořené v polovině 80. let 17. století. Brána měla charakter malé průjezdní pevnosti s 5 věžicemi. Dnes...
Praha 2, V pevnosti 159/5b

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
3.143
metrů
1

zastávkou je Leopoldova brána

Leopoldova brána
Leopoldova brána na pražském Vyšehradě je raně barokní brána, která byla vystavěna s největší pravděpodobností v 60. letech 17. století po skončení třicetileté války. Projektoval ji stavitel Carlo Antonio Lurago a byla...
Praha 2, V pevnosti (Leopoldova brána)

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
4.56
metrů
2

zastávkou je Rotunda sv. Martina

Rotunda sv. Martina
Výstavbu rotundy lze pravděpodobně datovat do druhé poloviny 11. století. První písemná zmínka o ní je až z roku 1396. Po roce 1420 byla opuštěná, sloužila k různým účelům i jako obydlí (v apsidě byla umístěna kuchyň, v...
Praha 2, V Pevnosti (rotunda)

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
5.63
metrů

zastávkou je Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Kostelík Stětí sv. Jana Křtitele byl postaven jako dvoulodní objekt v průběhu 14. století (asi 1380). V době pohusitské byl v neutěšeném stavu, sloužil i k jiným účelům. Roku 1654 při budování barokní vojenské pevnosti byl z...
Praha 2, V pevnosti 159/5b
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
6.13
metrů
2

zastávkou je Kaple Panny Marie na Hradbách

Kaple Panny Marie na Hradbách
Kapli Panny Marie na Hradbách dal zbudovat v roce 1748 vyšehradský ka­novník a záhy děkan Jan Tomáš Berghauer. Na místě děkana působil v letech 1749-1760. Kaple byla původně myšlena jako poutní,  byla v ní umístěna pověstná...
Praha 2, V pevnosti 159/5b

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
7.185
metrů
1

zastávkou je Staré děkanství a bazilika sv. Vavřince

Staré děkanství a bazilika sv. Vavřince
Kostel, zničený r.1420, byl podle jiných zpráv již v r. 1326 přestavěn na dům. V 17. století je objekt ve velmi špatném stavu. Přestavba je uskutečněna v r. 1753. Při explozi v r. 1760 byl objekt opět z velké části zničen a...
Praha 2, Soběslavova 1

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
8.108
metrů
1

zastávkou jsou Vyšehradské sady

Vyšehradské sady
Vyšehradské sady či park na Vyšehradě získal svou současnou současnou podobu v 19. století. Do té doby zde bývaly vinice, jejichž historie sahá do 15. století.  Kolem parku stojí Staré purkrabství, Staré děkanství a bazilika...
Praha 2, Vyšehradské sady

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
9.74
metrů
1

zastávkou je Staré purkrabství

Staré purkrabství
Staré purkrabství na Vyšehradě je situováno v prostoru tzv. královského okrsku v bezprostřední blízkosti hradeb. Původně jde o palácový objekt s počátky ve 14. století, kde r. 1335 sídlil Karel IV. (tehdy markrabí...
Praha 2, V Pevnosti 161

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
10.40
metrů
1

zastávkou je Gotický sklep

Gotický sklep
Gotický sklep je významná historická a současně technická památka z období barokní citadely. Gotický sklep byl zrekonstruován pro stálou expozici Historické podoby Vyšehradu. Expozice představuje Vyšehrad v jeho různých...
Praha 2, V pevnosti 159/5b

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
11.53
metrů
1

zastávkou je Galerie Vyšehrad

Galerie Vyšehrad
Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna Libuše věštila slávu...
Praha 2, 159/5b

Momentálně zde probíhá akce

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
12.145
metrů
2

zastávkou je Bazilika svatého Petra a Pavla

Bazilika svatého Petra a Pavla
Kapitulní chrám sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě ve své nynější podobě je trojlodní pseudobazilika s kaplemi při bočních lodích, hloubkovým, trojboce uzavřeným kněžištěm se sakristií a kaplí na bočních stranách. Po...
Praha 2, Bazilika

Další fotky z okolí...

(1 hodnocení) A jak hodnotíš toto místo ty?
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
13.43
metrů
1

zastávkou je Vyšehradský hřbitov

Vyšehradský hřbitov
Vyšehradský hřbitov při bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je od 19. století pohřebiště nejvýznamnějších českých osobností. Kromě hrobů různých významných osobností a jejich rodin se zde na východní straně hřbitova...
Praha 2, Vyšehrad

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
14.57
metrů
1

zastávkou je Hrobka Slavín

Hrobka Slavín
Hrobka Slavín je součást Vyšehradského hřbitova. Koncem 80. let 19. století vznikla myšlenka založení pantheonu – společného místa posledního odpočinku vynikajících českých osobností. Iniciátory byli vyšehradský probošt...
Praha 2, Vyšehradský hřbitov

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
15.111
metrů
1

zastávkou je Nové proboštství

Nové proboštství
Náročně řešená a téměř intaktně zachovaná novogotická palácová budova s bohatými detaily interiéru odpovídá svým řešením zástavbě ve svém okolí a byla až do roku 1948 sídlem vyšehradských proboštů. Potom sloužila...
Praha 2, Štulcova 4

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
16.53
metrů
1

zastávkou jsou Štulcovy sady

Štulcovy sady
Park Štulcovy sady založil v letech 1873-74 probošt vyšehradské kapituly Václav Štulc v rámci výstavby nového probošství. Ke zpřístupnění veřejnosti došlo po roce 1954, kdy byl upraven podle návrhu architekta Jiřího...
Praha 2, Štulcovy sady

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
17.106
metrů
1

zastávkou je Letní scéna Vyšehrad

Letní scéna Vyšehrad
Letní scéna Vyšehrad je amfiteatr uprostřed hradeb Vyšehradu. Je v provozu od 90. let 20. století.  Nachází se v nejsevernější a zároveň nejmladší části opevnění - redanu. Ten byl vybudován v letech 1849 - 1850. Z tohoto...
Praha 2, Letní scéna Vyšehrad

Momentálně zde probíhají akce

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
18.230
metrů
2

zastávkou je Cihelná Brána

Cihelná Brána
Empírová Cihelná brána, zvaná též Nová. Dal ji postavit pražský místodržící Karel Chotek v souvislosti s vybudováním nové komunikace v letech 1841-2. Stálá historická expozice Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského...
Praha 2, V pevnosti 46

Kde se v okolí ubytovat?

Apartments Vyšehrad Praha 2 74
metrů

Hotel Union Praha 2 400
metrů

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Štítky výletu
 • historické památky
 • romantika
 • brána
 • kostel
 • kaple
 • rotunda
 • přírodní památky
 • hrobka
 • hřbitov
 • bazilika
 • vyžití pro děti

Podobné výlety v okolí