Výlet: Římov – procházka pašijovou cestou

Výlet na území města: Římov
Pěší turistikavýlet na půl dnenenáročný výlet
Poutní kostel sv. Ducha

Přijměte pozvání na procházku římovskou pašijovou cestou, která vás kromě jednotlivých zastavení provede i zdejší krásnou krajinou. Celý okruh měří zhruba 4,5 kilometru. Určitě se také nezapomeňte zastavit v římovském poutním areálu s loretánskou kaplí, kostelem sv. Ducha a nádherně zdobenými ambity.

1.Start

zastávkou je Kaple Loučení Ježíše s Pannou Marií

Kaple Loučení Ježíše s Pannou Marií
Zděná osmiboká kaple vybudovaná v letech 1687-88 jako součást křížové cesty. Na vnitřní stěně je freskový obraz Ježíše Krista, který se loučí se svou matkou. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
2.417
metrů

zastávkou je Zastavení Poslední večeře Páně

Zastavení Poslední večeře Páně
V interiéru kaple zastavení pašijové cesty nazývané Poslední večeře Páně se původně nacházela skupina dřevěných soch - 12 apoštolů s Kristem při Poslední večeři. Sochy však byly odcizeny. Křížová, nebo také pašijová...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
3.176
metrů

zastávkou je Zastavení Stádní brána

Zastavení Stádní brána
Malby zastavení pašijové cesty nazývané Stádní brána zobrazují Krista a učedníky odcházející z města Ovčí bránou přes potok Cedron do zahrady Getsemanské. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
4.109
metrů

zastávkou je Zastavení Pustá ves

Zastavení Pustá ves
Zastavení s výjevem Pustá, někdy též nazývaným Dvůr Getsemanský či Spící apoštolové.Kaple byla v 19. století empírově přestavěna. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
5.147
metrů

zastávkou je Zastavení Smutná duše

Zastavení Smutná duše
Zastavení pašijové cesty s výjevem znázorňujícím Krista, jak praví ke svým třem učedníkům: "Smutná je duše má až k smrti." Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa,...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
6.272
metrů

zastávkou je Zastavení Olivetská hora

Zastavení Olivetská hora
Zastavení Olivetská hora s Gatsemanskou zahradou představuje sochu anděla držícího kříž a kalich. Pod skálou se nachází klečící Kristus a tři sochy spících apoštolů Petra, Jakuba a Jana. Křížová, nebo také pašijová cesta...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
7.93
metrů

zastávkou je Zastavení Políbení Jidášovo a zajetí Ježíše

Zastavení Políbení Jidášovo a zajetí Ježíše
Zastavení pašijové cesty Políbení Jidášovo a zajetí Ježíše s vyobrazením Jidášova zrádného polibku. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
8.87
metrů

zastávkou je Ježíš odváděn z Getsemanské zahrady

Ježíš odváděn z Getsemanské zahrady
Zastavení pašijové cesty se zobrazením scény, kdy je Kristus svázán a odváděn ze zahrady. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé polovině 17....
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
9.111
metrů

zastávkou je Zastavení U chromého Žida

Zastavení U chromého Žida
V nice kaple představující sastavení U chromého Žida byla původně socha Krista a biřiců. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé polovině 17....
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
10.217
metrů

zastávkou je Zastavení U Cedronu

Zastavení U Cedronu
Zastavení křížové cesty. Kristus je hnán údolím přes potok Cedron k soudu do města Jeruzaléma. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé polovině...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
11.95
metrů

zastávkou je Ježíš tupen a urážen

Ježíš tupen a urážen
Kaple s výjevem urážení a tupení Ježíše na jihovýchodní straně Davidova města u rybníka Siloe. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
12.34
metrů

zastávkou je Vodní brána Jeruzaléma

Vodní brána Jeruzaléma
Vodní branou je Kristus veden do Jeruzaléma a znovu týrán žoldnéry. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé polovině 17. století na popud jezuity...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
13.225
metrů

zastávkou je U Annáše

U Annáše
Malba ve výklenku této kaple znázorňuje první výslech Krista, kde je Malchusem udeřen do tváře. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé polovině...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
14.268
metrů

zastávkou je U Kaifáše

U Kaifáše
Kaple, v níž se nacházel výjev u Kaifáše, je součástí římovské pašijové cesty. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé polovině 17. století...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
15.221
metrů

zastávkou je Malý Pilát

Malý Pilát
Kaple, v níž se nacházel výjev malého Piláta, je součástí římovské pašijové cesty. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci Římov byla vybudována jako součást poutního místa, které vzniklo ve druhé polovině 17....
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
16.266
metrů

zastávkou je U Herodesa

U Herodesa
Kaple s malovaným výjevem Krista u Herodesa je součástí římovské pašijové cesty. Původní sochy znázorňovaly Krista před vysmívajícím se králem Herodem a vojákem na něho ukazujícím, ty zde však již dnes...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
17.219
metrů

zastávkou je Velký Pilát

Velký Pilát
Mohutná kaple, největší z celé pašijové cesty, původně s výjevem Piláta a zbičovaného Krista. Výjev tvořilo devět dřevěných soch, dnes zde nalezneme pouze jejich připomínku. Křížová, nebo také pašijová cesta v obci...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
18.40
metrů

zastávkou je Na Ježíše vložen kříž

Na Ježíše vložen kříž
Kaple s malovaným výjevem Na Ježíše vložen kříž je součástí římovské pašijové cesty vybudované mezi lety 1658-1702.   Kaple byla v 19. století přestavěna.   Foto: Andrea Morkusová      
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
19.122
metrů

zastávkou je Setkání Ježíše s Pannou Marií

Setkání Ježíše s Pannou Marií
Kaple s výjevem setkání Ježíše s Pannou Marií je součástí římovské pašijové cesty vybudované mezi lety 1658-1702. Dnes se v ní nachází pouze fotografie původního sochařského výjevu. Foto: Andrea Morkusová    
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
20.68
metrů

zastávkou je Setkání s Veronikou

Setkání s Veronikou
Kaple s malovaným výjevem Setkání s Veronikou je součástí římovské pašijové cesty vybudované mezi lety 1658-1702. Freska ve výklenku znázorňuje setkání Krista se sv. Veronikou, která podává zemdlelému Kristu ze své hlavy...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
21.106
metrů

zastávkou je Popravní brána Římov

Popravní brána Římov
Popravní brána v obci Římov byla postavena před rokem 1697. Freskové obrazy na jejích vnitřních stěnách vytvořil Felix Faber v roce 1840. Brána je součástí Křížové cesty kolem města Římov.
Římov, Popravní brána

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
22.138
metrů

zastávkou je Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž

Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž
Kaple se zastavením Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž je součástí římovské pašijové cesty vybudované mezi lety 1658-1702. Původní sochy jsou dnes umístěny v ambitu římovského poutního areálu, na místě se...
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
23.94
metrů

zastávkou je Kalvárie

Kalvárie
Kalvárie je součástí římovské pašijové cesty vybudované mezi lety 1658-1702. Původní sochy zobrazovaly třetí Kristův pád pod křížem.  Foto: Andrea Morkusová  
Římov, kalvárie
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
24.29
metrů

zastávkou je Pieta

Pieta
Zděná kaplička Piety je součástí římovské pašijové cesty vzniklé mezi lety 1658-1702. Původní sochy zobrazovaly klasickou Pietu - výjev, kdy byl Ježíš sňatý z kříže položen do klína své matky, Panny Marie. Sochy dnes...
Římov, pieta
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
25.89
metrů

zastávkou je Svatý hrob

Svatý hrob
Svatý hrob je posledním zastavením římovské pašijové cesty vybudované mezi lety 1658-1702. Foto: Zdeněk Kubeš, CC BY-SA 3.0  
Římov, kaple
Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
26.238
metrů

zastávkou je Poutní kostel sv. Ducha

Poutní kostel sv. Ducha
Poutní komplex se nachází nad římovskou návsí a stojí před ním několik staletých lip. Vysoká zvonice, na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku 1948, byla postavena v roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do čtverhranného...
Římov, Náměstí J. Gurreho

Další fotky z okolí...

Toto místo ještě nikdo nehodnotil. Buď první!
Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okolí
Štítky výletu
  • kaple
  • křížová cesta
  • historické památky
  • romantika
  • kostel

Podobné výlety v okolí